;

Afrika bereikt kaap van 10.000 coronapatiënten

In Afrika zijn ondertussen meer dan 10.000 bevestigde COVID-19 patiënten en 500 dodelijke slachtoffers geregistreerd. Het virus bereikte het continent trager dan andere delen van de wereld, maar de groei van besmettingen nam afgelopen weken exponentieel toe. 

Vorige week maakten we daarom al 300.000 euro vrij uit ons noodhulpfonds om er de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Doordat dit bedrag zo snel vrijgemaakt kon worden, werd al meteen een heel programma opgestart om te helpen bij de strijd tegen het coronavirus.

De eerste COVID-19 patiënt werd geregistreerd in Egypte op 14 februari, maar ondertussen is het virus opgedoken in 52 andere Afrikaanse landen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat lokale gemeenschappen de nodige middelen en expertise moeten krijgen om heel lokaal op een uitbraak te kunnen reageren.

We weten dat, zonder social distancing campagnes, tussen de 30 en de 80% van een bevolking geïnfecteerd zal worden. Hiervan zal ongeveer 4% ernstig ziek worden en daarvan zal één derde intensieve zorgen nodig hebben. Voor arme landen - en hun gezondheidszorg, vandaag niet eens opgewassen tegen infectieziekten zoals diarree, malaria, en hiv - is dat een absolute catastrofe.

In Zuid-Afrika sloegen we ondertussen de handen in elkaar met de lokale Rode Kruisvereniging om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit gebeurde onder andere door: 

  • Bewustwording te creëren over het virus en het belang van het respecteren van de maatregelen door posters en folders uit te delen;
  • Bewustwording te creëren door tijdens het uitdelen van bv. sociale beurzen informatie te verspreiden. Tijdens die distributies wordt ook fel gewaakt over het naleven van de social distance maatregel
  • Zeep aan te kopen en uit te delen, vooral in dichtbevolkte zones zoals townships;
  • Vrijwilligers op te leiden zodat ze de verschillende preventiemaatregelen (handen wassen, social distance bewaren, …) kunnen uitdragen in de verschillende provincies. Want niet in elke provincie zijn getrainde vrijwilligers aanwezig die de bewustwording over het coronavirus kunnen verspreiden.

In de loop van volgende week worden ook gelijkaardige programma's opgezet in Mozambique en Tanzania. Ahmed Al-Mandhari van de WHO wijst erop dat Afrika nog een kans heeft om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en te verminderen, maar dat het van cruciaal belang is om mensen te voorzien van de juiste en meest up to date informatie omtrent de veiligheidsmaatregelen, zoals social distancing en strikte handhygiëne, die getroffen worden. 

Om te kunnen blijven vechten tegen de verspreiding van het virus in Afrika vragen we de Vlaming om financiële steun. Dankzij het internationale netwerk waar Rode Kruis-Vlaanderen deel van uitmaakt, geraakt de financiële steun zeer snel en efficiënt tot bij de meest kwetsbaren die die hulp nú nodig hebben.    

Help ons helpen