6 maanden sinds escalatie conflict Oekraïne

De afgelopen 6 maanden van het gewapend conflict in Oekraïne heeft tot veel schade geleid, zowel menselijk als materieel. Miljoenen mensen zijn gevlucht en duizenden burgers zijn gedood of gewond. En veel scholen, ziekenhuizen, huizen en andere infrastructuur zijn beschadigd of vernietigd.

Na 6 maanden zijn nu meer dan 6,6 miljoen mensen intern ontheemd en een even grote groep heeft zich in Europa geregistreerd als vluchteling. 90% van deze mensen zijn vrouwen, kinderen, ouderen en mensen met een handicap. Tot slot hebben ook bijna 18 miljoen mensen nood aan humanitaire hulp.  

Een 50-tal nationale Rode Kruisverenigingen zetten zich in om deze mensen de nodige bijstand te kunnen verlenen. Dat gaat dan vooral over gezondheidszorg, humanitaire bijstand, bescherming en de diensten van Restoring Family Links. Zo hebben zij in Oekraïne en de buurlanden al enorm veel broodnodige ondersteuning kunnen bieden: 

  • er zijn al meer dan 100.000 vrijwilligers en 770 humanitaire experten ingezet
  • ongeveer 5 miljoen mensen werden bereikt met essentiële hulp (voedsel, hygiënekits, kleding, financiële hulp, ...)
  • zo’n 8 miljoen mensen kregen toegang tot schoon water
  • een 700.000-tal mensen kregen toegang tot algemene gezondheidszorg
  • meer dan 350.000 mensen kregen geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning
  • bijna 3.000 families kregen informatie over het lot of de verblijfplaats van hun dierbaren die getroffen zijn door het conflict

Om aan de nood voor die psychosociale hulp te beantwoorden, werd door het Oekraïense Rode Kruis ook een 'hotline’ geopend, zodat iedereen in heel het land toegang kan hebben tot deze ondersteuning.

Verder ondersteunt het Internationale Rode Kruiscomité de vrijwillige veilige doorgang uit van gebieden waar het gewapende conflict gevoerd wordt en bezoekt het krijgsgevangenen en geïnterneerde burgers. Dit om hun behandeling en de omstandigheden van hun situatie te beoordelen, alsook om contact met de families te faciliteren.

Nood aan hulp blijft immens

Ondanks al deze hulp, worden de humanitaire noden alleen maar groter. De stijgende voedsel- en brandstofprijzen hebben verwoestende gevolgen, waardoor ook de wereldwijde voedselcrisis erger wordt. Slachtoffers van het conflict staan voor grote uitdagingen: ervoor zorgen dat hun kinderen dit najaar naar school kunnen, een vast inkomen of ander werk vinden hun gezin te onderhouden en voor velen tegelijk ook integreren in hun nieuwe gastland – waar ze zich meestal een nieuwe cultuur en taal eigen moeten maken.

In de afgelopen zes maanden werden meer dan 350 aanvallen op faciliteiten van de gezondheidszorg in Oekraïne geregistreerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daardoor hebben mensen het steeds moeilijker om toegang te krijgen tot de medische diensten. Kritieke medische voorraden worden steeds schaarser, zoals medicijnen en zuurstof, maar ook veilig drinkwater is niet overal beschikbaar.

Met de winter en bijkomende vriestemperaturen in het vooruitzicht, wordt de situatie bovendien extra precair. Voor personen getroffen door het conflict kunnen de koude temperaturen enorme gevolgen hebben als ze niet worden voorbereid hierop. Het wordt voor velen nu al moeilijker om voldoende toegang te hebben voedsel, goederen en diensten die ze nodig hebben om te overleven. En door de schade aan de huizen lopen veel mensen het risico om geen toegang te hebben tot verwarming gedurende de wintermaanden. 

De verschillende Rode Kruisverenigingen zullen op verschillende manieren aan deze nood tegemoet komen: herstellen van beschadigde verwarmingssystemen, financiële steun ter compensatie van de extra herstellings- en verwarmingskosten, distributie van brandstof en isolatie, en het uitdelen van winterkledij en dekens.  

"Ik ben echt dankbaar. Als je niets hebt, helpt alles."

Lidiia

Verblijft in een opvanghuis van het Rode Kruis in het noorden van Polen met haar moeder en broer. Ze kregen financiële hulp van het IFRC en het Poolse Rode Kruis om te kopen wat het gezin nodig heeft.