;

51,6 miljoen mensen wereldwijd getroffen door klimaatramp én coronacrisis

Je volledige oogst verliezen door droogte. Al je bezittingen kwijtraken door een hevige overstroming. Of het dak boven je hoofd verliezen door een zware storm én daarbovenop getroffen worden door de coronacrisis? Voor 51,6 miljoen mensen is dit de harde realiteit. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen (IFRC). 

Corona maakt slachtoffers nog kwetsbaarder

De coronacrisis zorgt ervoor dat mensen die het al zwaar te verduren kregen omwille van klimaatgerelateerde rampen nog kwetsbaarder worden. Dit jaar gebeurden al 92 rampen die gelinkt worden aan extreme weersomstandigheden en klimaatverandering en dit in gebieden die ook zwaar getroffen worden door COVID-19.

Deze nieuwe cijfers laten zien dat de klimaatcrisis niet on hold gezet wordt tijdens de uitbraak van het coronavirus. Miljoenen mensen lijden onder de combinatie van deze twee crisissen. We hebben dan ook geen andere keuze dan ze gelijktijdig te bestrijden.

Francesco Rocca

Voorzitter van IFRC

Toegang tot hulp?

Door de coronacrisis hebben de slachtoffers van een natuurramp nog minder toegang tot hulp. Vaak kunnen ze niet terecht in een ziekenhuis omdat de medische zorg er sowieso al heel zwaar onder druk staat. Nu komt daar ook nog bij dat heel wat mensen schrik hebben om in het ziekenhuis besmet te worden met het coronavirus.

"Als Rode Kruisbeweging zijn we uniek geplaatst om mensen die getroffen worden door rampen te helpen en dit dankzij ons netwerk van bijna 14 miljoen lokale vrijwilligers. Zij bleven zich afgelopen maanden onvermoeibaar inzetten en gingen nieuwe uitdagingen aan: van het verspreiden van persoonlijke beschermingsmiddelen tot het aanpassen van opvangplaatsen zodat de fysieke afstand gegarandeerd kon worden. Nog nooit eerder zag ik een sterker argument om lokale humanitaire acties uit te voeren", zegt voorzitter Rocca.

Coronacrisis legt kwetsbaarheden bloot

COVID-19 heeft op nooit geziene wijze de wereldwijde kwetsbaarheden blootgelegd en zorgde voor nog meer lijden bij miljoenen mensen die getroffen werden door klimaatgerelateerde rampen.

"De grote investeringen die wereldwijd zijn gedaan om de effecten van de coronacrisis te beperken, laten zien dat overheden echt in staat zijn om te handelen bij grote rampen,” aldus Rocca. “Deze daadkracht hebben we ook nodig als het gaat om het klimaat.”

Download het volledige IFRC-rapport