;

4 jaar geweld in Syrië

Op 6 maart 2015 is het precies vier jaar geleden dat het geweld in Syrië losbarstte. De Syrische Rode Halve Maan, een zustervereniging van Rode Kruis-Vlaanderen, is de grootste humanitaire hulporganisatie in het land en levert per maand hulp aan meer dan 3,5 miljoen mensen.

Naar schatting 12,2 miljoen mensen heeft nood aan hulp. Daarvan zijn er zo’n 7,8 miljoen mensen intern ontheemd. Deze getallen stijgen nog elke dag.

De laatste mijl

Over het hele land leveren de 3.000 actieve vrijwilligers van de Syrische Rode Halve Maan hulp aan de slachtoffers van het conflict. Zo verdelen ze onder andere voedsel, dekens en hygiënekits, repareren ze waterleidingen en rioleringen en geven ze medische verzorging.

Deze vrijwilligers overbruggen de zogenaamde ‘laatste mijl’ doordat ze op plaatsen kunnen komen waar andere hulporganisaties geen toegang tot hebben. De Verenigde Naties (VN) bijvoorbeeld rekenen op de Syrische Rode Halve Maan voor bijna 60% van de VN-hulp.

Geweld tegen hulpverleners

Hoewel de Syrische Rode Halve Maan aanwezig is in het hele land, blijft het transport van hulpmateriaal een van de grootste uitdagingen. Sommige gebieden zijn door de aanhoudende gevechten ontoegankelijk voor hulpkonvooien.

Geweld tegen hulpverleners blijft een groot probleem in het land. Sinds de start van het conflict stierven er 40 medewerkers van de Syrische Rode Halve Maan terwijl ze hulp leverden. Daarnaast zijn er 16 vrijwilligers gevangen genomen door de strijdende partijen. Het Rode Kruis heeft geen informatie over hun verblijfplaats.

Hulp door Rode Kruis-Vlaanderen

Rode Kruis-Vlaanderen kon dankzij de steun van de federale overheid en stortingen van de Belgische bevolking de hulpverlening in Syrië steunen:

  • 1 ziekenwagen voor de Syrische Rode Halve Maan
  • 5 noodhulpgezondheidskits (medische basiszorg voor 10.000 personen gedurende 3 maanden)
  • 10.240 dekens
  • 57.266,54 euro (publieksinkomsten) doorgestort naar de Internationale Rode Kruisfederatie.
  • Medisch supplementair voedsel voor de gezondheidscentra van de Syrische Rode Halve Maan
  • 5.000 Schoolkits 
  • 305 voedselpakketten