;

359 registraties na oproep naar genezen coronapatiënten voor onderzoek naar genezende werking van plasma.

Na onze oproep op 6 april, waarbij mannen die het coronavirus met zekerheid doorgemaakt hebben, gevraagd werden zich kandidaat te stellen als plasmadonor, hebben zich ondertussen 359 kandidaten aangemeld. 76 van hen komen in aanmerking om effectief ook plasma te doneren. Het plasma zal gebruikt worden binnen een klinische studie die gecoördineerd wordt door het UZ Leuven, naar het effect van dat plasma op het genezingsproces van zieke coronapatiënten. We zijn tevreden met deze cijfers maar benadrukken dat er nog meer plasma nodig is om op grote schaal aan onderzoek te kunnen doen en tot relevante resultaten te komen.

Wie zich kandidaat stelt moet eerst verschillende stappen doorlopen, waaruit blijkt of zijn plasma al dan niet geschikt is voor gebruik tijdens het onderzoek naar de genezende werking ervan. In de eerste plaats wordt een telefonische pre-screening gehouden, waar onder andere gepeild wordt naar de bewezen besmetting met het coronavirus. Kandidaten die die eerste selectie positief doorstaan, worden uitgenodigd in een donorcentrum om stalen te doneren. Pas als blijkt dat het plasma van de kandidaat-donor voldoende antistoffen tegen het coronavirus bevat, komt hij in aanmerking om effectief plasma te doneren.

Ine Tassignon

Woordvoerder Rode Kruis-Vlaanderen

Genezende werking onderzocht

Het plasma van deze donoren zal gebruikt worden voor een nationale, klinische studie, die gecoördineerd wordt door het UZ van Leuven. Die studie wil testen of het geven van antistoffen uit plasma van genezen patiënten in een vroeg stadium, ertoe leidt dat er minder zieke coronapatiënten zijn die beademing nodig hebben. “Plasmatransfusie is een beloftevolle therapie voor COVID-19-patiënten en kan op korte tijd beschikbaar worden voor een grote groep patiënten in heel Europa”, zegt prof. Dr. Geert Meyfroidt, nationaal coördinator van de plasmastudie. “Er zijn echter nog heel wat wetenschappelijke vragen over convalescent plasma. Daarom is gefundeerd en goed voorbereid wetenschappelijk onderzoek zo belangrijk. Onze buurlanden doen gelijkaardige studies en op Europees niveau plannen we om de studies op dezelfde manier uit te voeren en de resultaten gezamenlijk te analyseren.”

Meer plasma nodig

Om deze klinische studie goed te kunnen voeren, hebben we ongeveer 1.300 plasmaproducten nodig, wat neerkomt op het plasma van meerdere honderden donoren over heel België. Daarom doen we nogmaals een oproep naar mannen die het coronavirus bewezen hebben doorgemaakt (en dus getest werden) maar ondertussen genezen zijn.

Registreer je hier

Voor plasmadonatie in het kader van deze studie komen alleen mannen in aanmerking. Vrouwen kunnen niet deelnemen aan de studie omwille van het risico op ongewenste immuunreacties door antistoffen die voorkomen bij vrouwen die, al dan niet bewust, een zwangerschap doormaakten.