;

255 vluchtelingen stierven op zee sinds begin '17

Sinds begin dit jaar is er sprake van een sterke stijging in het aantal vluchtelingen dat sterft op zee. Al meer dan 255 mensen verdronken in de Middellandse Zee tijdens hun zoektocht naar een betere toekomst. Vorig jaar stierven in totaal 4.200 vluchtelingen in diezelfde wateren.

Sprekende cijfers 

  • Tussen 1 januari en 5 februari 2017 vluchtten al meer dan 11.000 mensen naar Europa. 9.000 van hen kwamen uiteindelijk in Italië terecht. In Griekenland komen dan weer gemiddeld 43 vluchtelingen per dag aan.

  • Nog steeds zitten 62.000 vluchtelingen gestrand in Griekenland. 

  • Het aantal vluchtelingen uit Syrië, Irak en Afghanistan daalt maar het aantal migranten uit Afrika (Nigeria en Eritrea) stijgt. De extreme droogte en de dreigende hongersnood in de Hoorn van Afrika kan dit aantal de komende maanden nog doen toenemen.