;

2.800 Vlamingen actief als crisisvrijwilliger

In 12 dagen tijd hebben meer dan 2.800 Vlamingen zich geregistreerd als crisisvrijwilliger. Ze helpen bij het uitvoeren van verschillende logistieke taken, voornamelijk in woonzorgcentra. Op dit moment zijn ze actief op zo'n 59 verschillende plaatsen waar ze de coronacrisis mee het hoofd helpen bieden.

Grote hulpbereidheid en veel vraag om hulp

Op donderdag 19 maart lanceerden we een oproep naar crisisvrijwilligers om twee redenen:

  • we merkten een enorme hulpbereidheid bij de Vlaming en we kregen steeds meer vragen of ze via ons konden helpen;
  • steeds meer instellingen riepen onze hulp in voor de invulling van logistieke taken.

Taken die we met onze eigen vrijwilligers alleen niet gebolwerkt kregen. Er werd in sneltempo een enorm efficiënt systeem opgezet waarop mensen zich kunnen registreren. De vrijwilligers geven zelf aan waar en wanneer ze ingeschakeld kunnen worden.

Logistieke ondersteuning

De vrijwilligers zijn actief op 59 verschillende locaties en worden vooral ingezet in woonzorgcentra. Daar nemen ze een aantal logistieke taken voor hun rekening, die voorheen door het zorgpersoneel werden uitgevoerd. Omdat zij zich nu moeten focussen op het verzorgen van zieken, verschuiven die taken naar de crisisvrijwilligers. Denk aan het bedelen van maaltijden, het opmaken van de bedden, maar evengoed maken ze bewoners wegwijs met het gebruik van WhatsApp en Facetime om contact te houden met hun familieleden.

Nog een plek waar de crisisvrijwilligers actief zijn, zijn onze bloedinzamelingen. Daar worden ze ingezet als een soort van ‘wachtrijmanager’ en moeten ze erop toezien dat de afstandsmaatregel onder donoren gerespecteerd wordt. Ook in de triagepunten bij huisartsenpraktijken worden de crisisvrijwilligers ingeschakeld voor een aantal logistieke taken.

Belangrijke ondersteuning voor zorgpersoneel

Door het inschakelen van de crisisvrijwilligers bieden we als organisatie een belangrijke ondersteuning aan verschillende zorginstellingen. Door logistieke taken uit handen te nemen van bijvoorbeeld het zorgpersoneel in ziekenhuizen en woonzorgcentra, kunnen zij zich focussen op het verzorgen van coronapatiënten. Op die manier dragen we als organisatie een extra steentje bij aan de strijd van ons land tegen de heersende corona-epidemie en helpt ze zorgverleners het hoofd boven water houden.

Crisisvrijwilligers in cijfers

  • 2.800 Vlamingen schreven zich in
  • ze zijn actief op 59 verschillende locaties, voornamelijk woonzorgcentra
  • 1/3 van de crisisvrijwilligers zijn mannen, 2/3 zijn vrouwen
  • de gemiddelde crisisvrijwilliger is 38 jaar oud.

Help helpen in tijden van corona

Word crisisvrijwilliger