;

164 verzorgingen en 2 reanimaties tijdens Antwerp 10 Miles & Marathon

Het was ideaal loopweer afgelopen zondag en dat liet zich ook merken in het aantal verzorgingen tijdens de Antwerp 10 Miles & Marathon. In totaal rekenden 164 lopers op onze hulp. In de meeste gevallen kregen de deelnemers van het sportevenement af te rekenen met blaren of spierletsels. Voor twee sporters was de situatie ernstiger, zij moesten gereanimeerd worden. Eén van de slachtoffers werd kort na de finsh onwel en werd meteen gereanimeerd door onze hulpverleners. Ook het MUG-team was snel ter plekke maar hulp kon niet baten. Ons medeleven gaat dan ook uit naar familie en vrienden van het jonge slachtoffer. De collega's van Dringende Sociale Interventie (DSI) staan de nabestaanden en vrienden bij waar mogelijk.

In 2015 verzorgden we in totaal zo’n 200 deelnemers. Ook toen werden twee reanimaties uitgevoerd door onze hulpverleners .

94 hulpverleners klaar om te helpen

Onze 94 hulpverleners stonden gedurende de hele dag klaar om te helpen. Er waren twee hulpposten voorzien op de meest actieve zones, het Imalsoplein op Antwerpen Linkeroever en de Grote Markt in Antwerpen centrum.

Zeven ziekenwagens brachten gekwetsten naar de hulpposten of van de hulpposten naar het ziekenhuis. Omdat de lopers en toeschouwers zich voortdurend verplaatsten, werden ook de nodige interventiewagens en –fietsen ingezet. Ook aan de finish was een interventieploeg voorzien. Zij vingen te voet mogelijke slachtoffers op en brachten hen naar de hulppost.