Stop het geweld. Bescherm onze hulpverleners.

03/11/15

Afgelopen maanden kwamen hulpverleners, medische transporten en ziekenhuizen meermaals letterlijk onder vuur te liggen in landen zoals Afghanistan, Syrië en Jemen. Deze incidenten vinden plaats in landen waar hulpverleners het sowieso al moeilijk hebben om de vele slachtoffers van de voortdurendeconflicten te behandelen.

Het feit dat deze aanvallen gebeuren op medisch personeel en gebouwen die door het internationaal humanitair recht beschermd worden, als de gevolgen van deze aanvallen baart het Internationale Rode Kruiscomité en bij uitbreiding de hele Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging enorme zorgen. Volgens de Verdragen van Genève en de Aanvullende Protocollen moeten hulpverleners, van zowel de strijdkrachten als van humanitaire hulporganisaties, zoals het Rode Kruis, onder alle omstandigheden worden ontzien. Bovendien moet er voor worden gezorgd dat het medisch personeel hun werk zo goed mogelijk kan verrichten. Personen die niet of niet meer deelnemen, zoals gewonde strijders en burgers, moeten worden beschermd.

Dat deze aanvallen geen alleenstaande feiten zijn, mag duidelijk worden uit cijfers die het ICRC verzamelde: tussen 2012 en 2014 werden 2.398 incidenten van geweld tegen de gezondheidszorg geregistreerd in 11 landen. Deze alarmerende cijfers tonen de hoogdringendheid aan van nieuwe maatregelen om dit soort geweld in de toekomst te voorkomen.

Verhinderen van medische hulpverlening

Veel mensen komen door het geweld tegen de hulpverlening in gevaarlijke situaties terecht of sterven doordat ze de nodige behandeling niet (op tijd) kunnen ontvangen. Het verhinderen van medische hulpverlening is vandaag hét grootste humanitaire probleem– in termen van het aantal getroffen mensen – omdat het een sneeuwbaleffect heeft. Vaak zijn de onrechtstreekse gevolgen nog groter dan de rechtstreekse, waardoor één incident van beperktere omvang gevolgen kan hebben voor honderden of duizenden mensen.

In 2011 lanceerde het Internationale Rode Kruiscomité het “Health care in danger” project. Door middel van dit project wil men het respect voor medisch personeel en faciliteiten vergroten. In kader van dit project werden consultaties en workshops georganiseerd met experten en professonials met verschillende achtergrond (overheid, strijdkrachten, medische en humanitaire organisaties, en de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging). In verschillende rapporten werden een aantal aanbevelingen en 'best practices' samengevat. Aanbevelingen die, wanneer ze correct uitgevoerd worden, de veiligheid van hulpverleners kan verbeteren.

Het Internationale Rode Kruiscomité roept staten, wapendragers, internationale en nationale humanitaire organisaties op om deze aanbevelingen om te zetten in de praktijk. Enkele van de voorgestelde maatregelen:

 • Iedere vorm van geweld op hulpverleners, medische transporten en ziekenhuizen moet veroordeeld én onderzocht worden.

 • Nationale wetgeving en implementatie moet worden gecontroleerd om te verzekeren dat het in lijn is met de verplichtingen onder internationaal recht, waaronder internationaal humanitair recht.

 • Ambulances moeten voorrang krijgen aan militaire controleposten.

   

 • Betrokken partijen wijzen op het belang van correct gebruik van rode kruis-, rode halve maan- en rode kristal-embleem en de bescherming van medisch personeel onder het internationaal humanitair recht.

 

Meer info over Health Care in Danger

 

 


Verwante items

 • Van 20 tot en met 24 februari vond de 11de editie van de Frits Kalshoven Competitie plaats. Een Engelstalige pleitwedstrijd waar studenten zich een week lang verdiepen in het internationaal humanitair recht. Na onder andere lezingen en rollenspelen, kregen de studenten een fictieve casus die ze…

  Lees meer...
 • We kunnen er afgelopen dagen niet onderuit, er draait een nieuwe Star Wars-film in de bioscopen! Wist je trouwens dat de films vol verhalen over vriendschap, liefde en de strijd tussen licht en duisternis in een Melkweg hier ver, ver vandaag ook inzichten bieden in het internationaal humanitair…

  Lees meer...
 • Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) vraagt met aandrang om de grenzen van Jemen wél open te houden voor humanitaire hulp. Momenteel raakt niemand nog in of uit Jemen, ook niet via de lucht of de zee. Een Rode Kruislading vol chloortabletten om cholera te vermijden, kreeg geen toelating om…

  Lees meer...

Deel dit nieuws:

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze nieuwsbrief: