Lessenreeks internationaal humanitair recht

-

Van 23 februari tot 22 maart 2016 organiseert Rode Kruis-Vlaanderen de negentiende lessenreeks internationaal humanitair recht (IHR). De lessenreeks behandelt de kernthema’s binnen het interna­tionaal humanitair recht.

De lessenreeks begint met een inleidende uiteenzetting over de bronnen, toepassingsgebied en actoren van het internati­onaal humanitair recht. De volgende lessen gaan verder in op de bescherming van personen en goederen, de regels met be­trekking tot wapens en methoden. De bestraffing van schen­dingen van het internationaal humanitair recht sluit het meer academische deel af. Tot slot gaat een vijfde les in op een actueel thema: personen op de vlucht. In elke les is er aandacht voor concrete voorbeelden en actuele onderwerpen.

Voor elk onderwerp doen we een beroep op deskundigen, aca­demici of personen die beroepshalve te maken hebben met de concrete toepassing van het IHR. Na elke lezing rekenen we op de actieve inbreng van de deelnemers om een debat op gang te brengen.

Download de folder voor meer info

Praktisch

Waar

De lessenreeks gaat door in het auditorium ‘Marais’ van BNP Paribas Fortis in de Kreupelenstraat 12, Brussel. Het auditorium ligt op 7 minuten wandelen van het treinstation Brussel-Centraal en op 6 minuten wandelen van metrostation ‘De Brouckère’ (uitgang Muntplein). De dichtstbijzijnde (betalende) parkings zijn ‘Munt’ en ‘Schildknaap’.

Wanneer

Vijf dinsdagavonden van 23 februari tot 22 maart 2016, van 19 tot 21 uur. Toegang tot de zaal vanaf 18.30 uur.

Prijs

De prijs voor de volledige lessenreeks bedraagt 45 euro. Voor een afzonderlijke les betaalt u 9 euro. Studenten kunnen zich in­schrijven aan een lager tarief: zij betalen 20 euro voor de gehele reeks en 4 euro voor een afzonderlijke les.

Inschrijven 

De lessenreeks is toegankelijk voor iedereen en vereist geen voorafgaande kennis van internationaal humanitair recht. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.  Je inschrijving is pas geldig na de storting van het deelname-bedrag op rekeningnummer BE84 4338 1830 5159 van vzw Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal, met vermelding van jouw ‘NAAM’ en ‘LESSENREEKS IHR 2016’.

De uiterste inschrij­vingsdatum is 19 februari 2016.

Schrijf je in

Goed om te weten

Attest van deelname

Alle deelnemers ontvangen een attest van deelname op basis van de aanwezigheidslijst. Het is belangrijk dat je telkens voor de les deze lijst ondertekent.

Erkenning Orde van Vlaamse Balies

De lessenreeks is erkend door de Orde van Vlaamse Balies (2 juridische punten per les - 10 juridische punten voor de vol­ledige reeks).

Locatie

Kreupelenstraat 12
1000 Brussel

Bekijk op Google Maps