Lessenreeks internationaal humanitair recht 2021

-

Van 12 oktober tot en met 16 november 2021 organiseren we de 24ste editie van onze lessenreeks rond internationaal humanitair recht (IHR). 5 weken lang behandelen we op dinsdagavond de kernthema’s binnen het internationaal humanitair recht.

De lessenreeks begint met een inleidende uiteenzetting over de bronnen, het toepassingsgebied en de actoren van het IHR. De volgende lessen gaan verder in op de regels met betrekking tot wapens en methoden van oorlogsvoering, de bescherming van personen en goederen,en de bestraffing van schendingen van het IHR. We sluiten de reeks af met een les over een actueel thema. In elke les is er aandacht voor concrete voorbeelden en interactiviteit.

Voor elke les doen we beroep op deskundigen, academici of personen die beroepshalve te maken hebben met de concrete toepassing van het IHR. Na afloop rekenen we op de actieve inbreng van de deelnemers om een debat op gang te brengen.

Bekijk hier het programma

Praktische info over de lessenreeks

Wanneer?

Noteer alvast in je agenda volgende data: vijf dinsdagavonden op

- 12 oktober

- 19 oktober

- 26 oktober

- 9 november

- 16 november

van 19 tot 21 uur.

Op 16 november wordt een receptie voorzien tot 21.30 uur.

Toegang tot de zaal vanaf 18.30 uur.

Waar?

De lessen op 12, 19, 26 oktober en 9 november zullen online plaatsvinden via MS Teams (meer info volgt na inschrijving).

De les op 16 november zal plaatsvinden in het Vlaams Parlement (zaal De Schelp) in Brussel, onder voorbehoud van de COVID-maatregelen.

De keuze voor locatie geldt onder voorbehoud van wijziging van de gezondheidssituatie en de dan geldende COVID-19 maatregelen.

Prijs

De prijs voor het volledige pakket van de lessenreeks bedraagt 100 euro. Voor een afzonderlijke les betaal je 20 euro.

Inschrijven

Schrijf je hier in!

Betaling: je inschrijving is pas geldig na de storting van het deelname-bedrag op rekeningnummer BE24 7310 1827 1438 van vzw Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal, met vermel-ding van jouw ‘NAAM+VOORNAAM +LESSENREEKS 2021’. Na ontvangst van betaling krijg je een definitieve bevestiging van inschrijving.

Inschrijven kan tot en met 4 oktober 2021 of tot de plaatsen zijn volzet.

Bij annulering tot 2 weken voor de aanvang van de opleiding (op 12 oktober 2021) betalen wij je het volledige inschrijvingsgeld terug. Bij annulering 1 week voor aanvang van de lessenreeks wordt de helft van het inschrijvingsbedrag terugbetaald. Bij annulering minder dan 1 week voordien kan geen terugbetaling meer worden voorzien

Attest van deelname?

Alle deelnemers ontvangen een attest van deelname op basis van hun aanwezigheden die het organisatieteam zal registreren.

Erkenning Orde van Vlaamse Balies

Aan deze opleiding worden 10 juridische punten toegekend door de Orde van de Vlaamse Balies (voor advocaten). Elke les wordt erkend voor 2 punten. Advocaten die de volledige lessenreeks volgen, ontvangen het maximum van 10 punten.

Erkenning Instituut Gerechtelijke Opleiding

De opleiding werd erkend door het Intituut voor Gerechtelijke Opleiding, die de inschrijvingskosten op zich neemt voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. Voor diegenen die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste.

Download de flyer

Locatie

IJzerenkruis 99
1000 Brussel

Bekijk op Google Maps