Lessenreeks internationaal humanitair recht 2020

- Lessenreeks internationaal humanitair recht 2020

Van 26 februari tot en met 25 maart 2020 organiseren we de 23ste editie van onze lessenreeks rond internationaal humanitair recht (IHR). 5 weken lang behandelen we op woensdagavond de kernthema’s binnen het internationaal humanitair recht.

De lessenreeks begint met een inleidende uiteenzetting over de bronnen, het toepassingsgebied en de actoren van het IHR. De volgende lessen gaan verder in op de bescherming van personen en goederen, de regels met betrekking tot wapens en methoden van oor­logsvoering en de bestraffing van schendingen van het IHR. In elke les is er aandacht voor concrete voorbeelden en ac­tuele onderwerpen. De lessenreeks wordt afgesloten met een les rond een actueel thema.

Voor elk onderwerp doen we beroep op deskundigen, aca­demici of personen die beroepshalve te maken hebben met de concrete toepassing van het IHR. Na elke lezing rekenen we op de actieve inbreng van de deelnemers om een debat op gang te brengen.

Download het programma

Praktische info over de lessenreeks

Waar?

De lessenreeks 2020 zal doorgaan in Residence Palace (zaal Polack), Wetstraat 155 – 1140 Brussel. Deze locatie ligt op wandelafstand van het treinstation Brussel-Schuman en metrohalte Schuman. De dichtstbijzijnde (betalen­de) parking is Bepark Parking Schuman (European institutions).

Wanneer?

Noteer alvast in je agenda volgende data: vijf woensdagavonden van 26 februari tot 25 maart 2020, van 19 tot 21 uur. Toegang tot de zaal vanaf 18.30 uur.

Inschrijven?

De lessenreeks is toegankelijk voor iedereen. Vooraf inschrij­ven is wel noodzakelijk.

Inschrijven

Attest van deelname?

Alle deelnemers ontvangen een attest van deelname op basis van de aanwezigheidslijst. Het is belangrijk dat je als deelnemer telkens voor de les deze lijst ondertekent.

Erkenning Orde van Vlaamse Balies

10 juridische punten werden toegekend aan deze opleiding door de Orde van de Vlaamse Balies. Elke les werd erkend voor 2 punten. Advocaten die de volledige lessenreeks volgen, ontvangen het maximum van 10 punten.

Erkenning Instituut Gerechtelijke Opleiding

De opleiding werd erkend door het Intituut voor Gerechtelijke Opleiding en neemt de inschrijvingskosten op zich voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. Voor diegenen die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is wel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Locatie

Wetstraat 155
1140 Brussel

Bekijk op Google Maps