Beoordeling

Jury

De inzendingen voor het Zorgverhaal van het jaar worden beoordeeld door een onafhankelijke jury uit de academische wereld, het bedrijfsleven, de zorgsector en de overheid.

De jury wordt voorgezeten door Prof. dr. Walter Sermeus, Hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de KU Leuven en bestaat verder uit:

 • Dirk Buyens (Vlerick)

 •  Prof. Erik Demeulemeester (TEW KUL)

 •  Frank Cuyt (Vlaams welzijnsverbond)

 •  Annick Vanoverstraeten (Lunch Garden)

 •  Ri De Ridder (RIZIV)

 •  Ilse Weeghmans (Vlaams Patiëntenforum)

 •  Margareta Haelterman (FOD Volksgezondheid)

 •  Greet Keppens (Barco)

Beoordelingscriteria

De dossiers worden beoordeeld volgens vijf criteria:

 • de mate dat het zorgverhaal gedragen wordt door de organisatie/ het team;

 • het aantoonbare effect van management en organisatie op de kwaliteit van de zorg;

 • de verankering van processen in de organisatie en de mate waarin de organisatie of dienst erin slaagt om duurzame samenwerkingsverbanden tot stand te brengen;

 • het creatieve en innoverende karakter;

 • de voorbeeldfunctie voor andere zorgorganisaties (in welke mate zijn processen expliciet beschreven dat ze transfereerbaar zijn naar een andere context).