Inschrijvingsvoorwaarden

Wie kan deelnemen aan Zorgverhaal van het jaar?

 • De prijs ‘Zorgverhaal van het jaar 2018’ is enkel toegankelijk voor organisaties en voorzieningen die ook deelnemen aan Dag van de Zorg 2018.

 • Het ‘Zorgverhaal van het jaar’ wordt ingediend door een voorziening of organisatie in de zorg- of welzijnssector zoals ziekenhuizen, de sector van de acute en chronische zorg, de geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, preventie…

 • De hoofdtrekker van het project is diegene die het Zorgverhaal van het jaar indient. Als deze voorziening of organisatie wint, neemt het ook de prijs in ontvangst (en niet één van de eventuele partners).

Waaraan moet een goed ‘Zorgverhaal van het jaar’ voldoen?

 • Het ‘Zorgverhaal van het jaar’ is een afgebakend project, dat al uitgerold is in de organisatie/voorziening en waarvan de resultaten meetbaar zijn. Individuele levensverhalen van een specifieke patiënt, cliënt of bewoner komen NIET in aanmerking.

 • Het ‘Zorgverhaal van het jaar’ moet voorgesteld kunnen worden aan het publiek op de Dag van de Zorg.

 • Het ‘Zorgverhaal van het jaar’ kwam tot stand door een zorgteam: een gemotiveerd en en-thousiast team van medewerkers dat zich elke dag met veel ‘goesting’ inzet voor patiënten.

 • Het ‘Zorgverhaal van het jaar’ onderscheidt zich in de aandacht voor de continuïteit van zorg voor de patiënt/cliënt/bewoner, en dat over de grenzen van de eigen voorziening of dienst heen. De zorgvrager staat centraal, er wordt voortdurend een meerwaarde voor de patiënt gecreëerd en er gebeuren speciale inspanningen op vlak van communicatie en in-formatie. Dit kan zichtbaar worden aan de hand van getuigenissen van patiën-ten/cliënten/bewoners.

 • Een structurele samenwerking met andere zorgactoren, over de grenzen van de eigen organisatie, is een uitgesproken pluspunt.

 • Het ‘Zorgverhaal van het jaar’ geeft blijk van bijzondere aandacht voor de implementatie van innovatie in de zorgprocessen.

 • Het ‘Zorgverhaal van het jaar’ staat model voor kwaliteitsvolle zorg: doeltreffend en doelmatig, tijdig en veilig, billijk en cliënt/patiëntgestuurd.

Hoeveel inschrijvingen mogen ingediend worden?

 • Een zorg- of welzijnsinstelling kan één of meerdere projecten indienen.