Beoordeling

Jury

De inzendingen voor het Zorgverhaal van het jaar worden beoordeeld door een onafhankelijke jury uit de academische wereld, het bedrijfsleven, de zorgsector en de overheid. De jury wordt voorgezeten door Prof. dr. Walter Sermeus, Hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de KU Leuven.

 • Prof. Dr. Dirk Buyens: Directeur, Open Executive Education, Vlerick Leuven Gent Business School

 • Dhr. Frank Cuyt: voormalig directeur van het Vlaams Welzijnsverbond

 • Prof. Dr. Erik Demeulemeester: Hoogleraar Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven

 • Dr. Ri De Ridder: Directeur-Generaal Geneeskundige Verzorging, RIZIV

 • Dr. Margareta Haelterman: Celhoofd Kwaliteit en patiëntveiligheid, DG Gezondheidszorg,  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

 • Mevr. Greet Keppens: Directeur VZW Duneroze, De Haan

 • Mevr. Annick Van Overstraeten: Gedelegeerd bestuurder, Lunch Garden Restaurants

 • Mevr. Els Meerbergen: Adjunct-Directeur Vlaams Patiëntenplatform

 

Beoordelingscriteria

De dossiers worden beoordeeld volgens vijf criteria:

 • de mate dat het project gedragen wordt door de organisatie/ het team;

 • het aantoonbare effect van management en organisatie op de kwaliteit van de zorg;

 • de verankering van processen in de organisatie en de mate waarin de organisatie of dienst erin slaagt om duurzame samenwerkingsverbanden tot stand te brengen;

 • het creatieve en innoverende karakter;

 • de voorbeeldfunctie van het project voor toekomstige gezondheidszorg (geïntegreerde zorg en de zorgvrager staan centraal)