Zorgbib, ook voor mensen met dementie

Wat doe je wanneer je merkt dat je sommige bewoners of patiënten niet meer kunt bereiken met een gewoon boek? Dit komt steeds vaker voor in onze uitleenpunten in woonzorgcentra, in geriatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen en psychiatrische centra. Door visuele problemen of verminderde concentratie is het voor heel wat mensen niet meer mogelijk om nog zelfstandig te lezen. Maar steeds vaker is ook dementie dé oorzaak dat een gewoon boek niet meer werkt.

Het motto van Zorgbib is niet voor niets ‘Meer dan een boek’: die babbel naar aanleiding van, is net zo waardevol. Het was dan ook niet de vraag óf we mensen met dementie in onze uitleenpunten nog konden bereiken, maar wel hóe?

Van ergotherapeuten en animatoren kregen we steeds vaker de vraag naar geschikte reminiscentiebeelden. Deze beelden halen op een gestructureerde manier herinneringen op bij ouderen, in het bijzonder bij mensen met dementie. Omdat er maar weinig kant-en-klare reminiscentiebeelden voor een Vlaamse context voorhanden zijn, nam Zorgbib dit jaar als pilootproject zelf drie van deze filmpjes op.

Voor de evaluatie ervan deden we een beroep op een expertgroep. Deze samenwerking groeide uit tot een boeiend partnerschap tussen gelijkgestemden: Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Kennispunt Mantelzorg – HOWEST, Alzheimer Liga Vlaanderen, Huis van Alijn, Vrije Universiteit Brussel, Koning Boudewijnstichting, Provincie West-Vlaanderen en Rode Kruis-Vlaanderen.

Resultaat? Het antwoord op onze vraag ‘Hoe kan Zorgbib mensen met dementie bereiken?’ ligt er nu in de vorm van een publicatie, waarin de drie pilootfilmpjes van Zorgbib alvast opgenomen zijn.

De betrokkenheid van Zorgbib bij deze publicatie reikt uiteraard verder dan het aanleveren van drie reminiscentiefilmpjes. Samen met de partners bouwen we aan dezelfde weg: mensen met dementie bereiken. Met deze aanwinst in de collectie maakt Zorgbib een stevige start in haar gespecialiseerd aanbod voor mensen met dementie.  Het boek vervoegt onze reeds bestaande collectie op maat van ouderen: groteletterboeken, voorleesboeken, Daisy-boeken, materialen voor activiteitenbegeleiding, reminiscentieboeken en -dvd’s, kijkboeken, enz.

Het boek leeft natuurlijk pas, wanneer het gebruikt wordt. Daarom ontvangt elk relevant uitleenpunt van Zorgbib een exemplaar van 'De schat van je leven. Herinneringen ophalen met mensen met dementie'. We moedigen onze uitleenpuntverantwoordelijken en vrijwilligers aan om het te verkennen!

Herlinde Dely , onderzoekscoördinator van het Kennispunt Mantelzorg van HOWEST is de initiatiefnemer en auteur van het boek. Het werd uitgegeven door EPO. We stelden het boek op 18 november samen met de partners feestelijk voor in het  Huis van Alijn in Gent.


 

Meer artikels van deze expert