Zo mooi anders

522 brugvrijwilligers staan wekelijks in voor de begeleiding van maatschappelijk kwetsbare kinderen bij schoolse vaardigheden.  Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kinderen die extra nood hebben aan planning en structuur, kinderen die misschien anders zijn. Anders maar niet minder. Mooi anders.

52 van deze vrijwilligers volgden de workshop ‘kinderen met autismespectrumstoornis’ en ‘over-leven met ADHD’. Twee boeiende workshops die je als brugvrijwilliger, medewerker, ouder, broer, zus even doen stilstaan en nadenken.

We startten de dag met de workshop rond autismespectrumstoornis, waar verschillende uitingsvormen mogelijk zijn. Aan de hand van enkele dagdagelijkse voorbeelden kwamen we meer te weten over de frequentie van voorkomen, de kenmerken en de sociale en communicatieproblemen van autismespectrumstoornis, of kortweg ASS. De praktijkvoorbeelden zorgden voor inzicht en herkenbaarheid bij onze brugvrijwilligers. Onderstaand voorbeeld maakt duidelijk dat oefeningen niet altijd even makkelijk zijn én dat ze heel letterlijk geïnterpreteerd kunnen worden.

Enkele voorbeelden deden dan weer de harten van de aanwezige mama's sneller slaan.

Na de middag volgde nog een workshop rond attention deficit hyperactivity disorder, of kortweg ADHD. We maakten kennis met drie vormen van ADHD, de symptomen van aandachtsproblemen en de aanpak van de omgeving waarbij begrip en positiviteit basisvoorwaarden zijn.

Onze brugvrijwilligers kregen tips rond structuur op verschillende domeinen: structuur in tijd, structuur in ruimte, structuur in materiaal en structuur in opdrachten. Zo werd duidelijk dat opdrachten geven in vraagvorm niet wenselijk is, dat er gezorgd moet worden voor een prikkelarme omgeving en dat er tijd gemaakt moet worden om schema's en samenvattingen op te maken.

Het was een geslaagde dag! Niet alleen waren de workshops bijzonder leerrijk, er was ook een duidelijke link met de ervaring van de brugvrijwilligers waardoor situaties uit het "echte leven" met elkaar gedeeld werden.

 

Meer artikels van deze expert