Studenten van Vlerick Business School geven toekomst Bedrijfseerstehulp in Sub-Sahara Afrika mee vorm

Meer artikels van deze expert

Het begin van onze reis

Voordat we de uitdaging beschrijven die we kregen van Rode Kruis-Vlaanderen en uitleggen hoe we deze opdracht aangepakt hebben, zouden we ons graag kort voorstellen. Wij zijn Victoire, Olivier en Leen, een team van drie studenten van de Master in International Management & Strategy. Dit jaar waren wij de gelukkigen die werden geselecteerd om ons in-company project, het sluitstuk van onze opleiding, uit te voeren voor het Rode Kruis.

Ons verhaal begint enkele maanden geleden op de Vlerick campus, waar onze toekomstige promotor Arjan Keijser een presentatie kwam geven over het project dat hij dit jaar had uitgewerkt voor de geselecteerde studenten. Na een introductie tot het indrukwekkende werk van Rode Kruis-Vlaanderen in binnen- en buitenland en een inspirerend betoog over het grote belang van wetenschappelijke gevalideerde materialen voor Rode Kruis-Vlaanderen werden we opgeroepen om ons formeel kandidaat te stellen voor het project.

Na een intensieve selectieprocedure werden wij uitverkoren en midden april ging ons project dan daadwerkelijk van start. Onder de begeleiding van Arjan, Vlerick alumnus en momenteel Project Manager First Aid Blended Learning bij Rode Kruis-Vlaanderen, werd ons gevraagd een interactieve Business Game te ontwikkelen die gebruikt kon worden voor het opleiden van de managers en werknemers van lokale Bedrijfseerstehulp departementen in Sub-Sahara Afrika. Het was de bedoeling om via onze Business Game voor Bedrijfseerstehulp cursisten de basisvaardigheden aan te leren die ze nodig hebben om succesvol een commerciële organisatie te leiden.

Het belang van Bedrijfseerstehulp

Na het lezen van de bovenstaande tekst kan je je afvragen waarom Rode Kruis-Vlaanderen het ontwikkelen van commerciële operaties bij zijn partnerorganisaties in Sub-Saharaans Afrika ondersteunt. De eerste taak van elke tak van de Rode Kruisbeweging is immers het verrichten van humanitair werk om de lokale bevolking te helpen.

Deze missie houdt het Rode Kruis echter niet tegen om zich daarnaast ook toe te leggen op commerciële activiteiten, zolang die het originele doel van het Rode Kruis versterken. Een goed voorbeeld hiervan vinden we terug hier in Vlaanderen, waar het Rode Kruis ook een belangrijke aanbieder is van eerstehulpopleidingen aan bedrijven. De inkomsten die Rode Kruis-Vlaanderen hiermee genereert worden gebruikt om de kosten van de niet-commerciële basisactiviteiten van het Rode Kruis deels te dekken, wat de financiële duurzaamheid van de organisatie natuurlijk sterk ten goede komt.

Vanuit de eigen ervaring weet Rode Kruis-Vlaanderen hoe belangrijk een gevarieerde financieringsmix is voor het onderhouden van een performante werking. Het is dan ook daarom dat  het tracht om zijn Afrikaanse partners te ondersteunen bij de opstart van dit soort activiteiten. Succesvolle Bedrijfseerstehulpafdelingen zorgen voor een duurzame bron van financiering, waardoor de lokale Rode Kruisbeweging minder nood heeft aan (Westerse) subsidies en donaties om het broodnodige humanitaire werk dat ze verrichten te verwezenlijken.

De Bedrijfseerstehulp Business Game

Het leiden van een Bedrijfseerstehulpafdeling is geen gemakkelijke taak en vereist een goede mix van zachte en harde vaardigheden. Niemand is geboren met al deze capaciteiten, waardoor het belangrijk is om ze door middel van een degelijke opleiding verder te ontwikkelen.

Na het vergelijken van de verschillende opleidingsmogelijkheden koost Rode Kruis-Vlaanderen ervoor om een Business Game rond Bedrijfseerstehulp te ontwikkelen. Een Business Game is een op een game gebaseerde workshop waarin business- en managementactiviteiten naar voor komen, en die gebruikt wordt om deelnemers vaardigheden en kennis bij te brengen die nodig zijn om succesvol te zijn in het bedrijfsleven.

Business Games zijn doorgaans erg complex om te ontwikkelen. Ze bestaan namelijk uit veel verschillende delen en lesformaten die naadloos in elkaar moeten passen. Onze opdracht was echter nog moeilijker dan gewoonlijk, aangezien ons werk relevant moest zijn voor een grote verscheidenheid aan verschillende Nationale Verenigingen, elk met verschillende niveaus van organisatorische ontwikkeling en professionaliteit, die ook elk het product zijn van de eigen en unieke cultuur van hun land van herkomst.

Rode Kruis-Vlaanderen had op voorhand zeven specifieke vereisten gedefinieerd waaraan de Business Game moet voldoen en waar wij rekening mee moesten houden tijdens het ontwikkelingsproces. De vereisten waren dat de Business Game:

  • relevant moest zijn voor het doel en de doelgroep;

  • gebaseerd moest zijn op de meest recente wetenschappelijke inzichten op gebied van onderwijs, interculturele communicatie en economie;

  • zeer interactief, praktijkgericht en gevarieerd moest zijn;

  • genderneutraal en aangepast moest zijn aan de context van de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara waar Rode Kruis-Vlaanderen actief is;

  • goedkoop en low-tech moest zijn, zodat het ook zonder internet en/of toegang tot elektriciteit kan worden gespeeld;

  • zeer modulair en schaalbaar moest zijn, omdat de lesgevers het spel moeten kunnen aanpassen aan de specifieke behoeften van de deelnemers, de omgeving en het tijdsbestek;

  • in staat moest zijn om de voortgang en de eventuele werkpunten van de deelnemers duidelijk te meten.

Deze zeven principes moesten worden uitgewerkt tot een Business Game pakket met daarin op zijn minst een duidelijke handleiding voor de lesgevers, een cursus met oefeningen en belangrijke take-aways voor deelnemers en PowerPoint slides en ander ondersteunend materiaal om te gebruiken tijdens het faciliteren van de Bedrijfseerstehulp Business Game.

We begonnen aan onze opdracht met een onderzoek naar de organisatorische context waarin onze Business Game zou plaatsvinden. Vervolgens gingen we dieper in op de academische literatuur rond gamification, business games, sociale ondernemingen en onderwijs in Afrika, om te voldoen aan de hoge eisen die Rode Kruis-Vlaanderen stelt rond de wetenschappelijke validatie van zijn werking. Als aanvulling op dit wetenschappelijke onderzoek hielden we interviews met experts op het gebied van de genoemde onderwerpen en met vertegenwoordigers van de Nationale Rode Kruisverenigingen uit Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Zambia en Zimbabwe.

Uit deze interviews werd al snel duidelijk dat we modules moesten maken rond Human Resources, Strategie, Marketing, Boekhouden, Sales en Onderhandelingen. Na het identificeren van de belangrijkste leerdoelen voor elke module, werkten we een grote variëteit van verschillende spelvormen uit, gaande van simulaties tot rollenspellen en casestudies. De volgende stap was het schrijven van de algemene verhaallijn van de Business Game, die later het bindweefsel zou vormen tussen de verschillende modules. Deze verhaallijn moest zo realistisch mogelijk zijn, om zo de betrokkenheid en motivatie van de deelnemers te maximaliseren. Uiteindelijk kwamen we tot een simulatie waarin de deelnemers een nieuwe Bedrijfseerstehulpafdeling opstarten en de taak krijgen om hun bedrijf zo snel mogelijk te laten groeien.

De individuele spellen die we eerst hadden ontwikkeld werden later aangevuld met feedbacksessies en aanvullend materiaal om de theoretische principes te verduidelijken die aan de basis van elke module liggen. We ontwikkelden ook een aantal hulpmiddelen (bv. een eenvoudige CRM-oplossing) die ook achteraf in de dagelijkse werking van de Bedrijfseerstehulpafdeling gebruikt kunnen worden. Waar mogelijk hebben we geprobeerd deze te baseren op hulpmiddelen en concepten die al bekend waren bij sommige partners, om zo de kans op peer learning te maximaliseren.

Zodra we klaar waren met de ontwikkeling van de modules hebben we deze gevalideerd met uitgebreide gebruikerstesten. Door de verschillende modules te spelen met vertegenwoordigers van de door ons geïnterviewde Afrikaanse Nationale Verenigingen konden we de inhoud en de stijl van de Bedrijfseerstehulp Business Game nog beter afstemmen op de behoeften van de eindgebruikers. Om toekomstige incrementele verbeteringen aan de Business Game mogelijk te maken, hebben we ook een systeem van enquêtes ontwikkeld om de leerresultaten te meten en verdere verbeteringsgebieden voor zowel onze materialen als de individuele deelnemers te identificeren.

Het einde van onze reis

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van onze materialen. Uiteindelijk leverden we meer dan 265 pagina's aan instructierichtlijnen en deelnemerscursussen, negen verschillende PowerPoint presentaties (247 slides), een set van vier enquêtes en maar liefst twaalf extra tools en hulpmiddelen die de deelnemers mee naar huis kunnen nemen op. Werken voor Rode Kruis-Vlaanderen is voor ons een erg leerzame ervaring geweest en de ideale opstap naar de afronding van onze Master in International Management & Strategy.

Het engagement van Rode Kruis-Vlaanderen naar zijn partners in Sub-Sahara Afrika en de grote nadruk op wetenschappelijk gevalideerde interventies heeft een diepe indruk op ons gemaakt. Ook de toewijding van de Rode Kruismedewerkers aan het succes en het welzijn van ons team stelden we ten zeerste op prijs. Het was een veeleisende opdracht, maar het heeft ons enorm veel voldoening gegeven om hard te werken aan een concreet project dat nog vele jaren lang een tastbare impact zal hebben.

Ons werk werd met veel enthousiasme ontvangen door de vertegenwoordigers van de verschillende Afrikaanse Nationale Verenigingen die we hebben geïnterviewd. Ze gaven allemaal aan dat ze heel dankbaar zijn voor ons werk. We hopen dan ook dat de beperkingen en problemen die CoVID-19 met zich meebrengt snel opgelost geraken, zodat onze Bedrijfseerstehulp Business Game zo snel mogelijk tijdens een echte multinationale workshop gebruikt kan worden om de deelnemers van verschillende Nationale Rode Kruisverenigingen op te leiden.

Leen van Hees studeerde af aan de KU Leuven (België) met een Master in Economie en is momenteel ingeschreven in de Master in International Management & Strategy aan Vlerick Business School. Vooraleer ze aan het in-company project van Rode Kruis-Vlaanderen begon, bracht ze tijd door in Benin en in Peru als humanitaire vrijwilliger. Ze is erg geïnteresseerd in de toekomstige ontwikkeling van het Afrikaanse continent en schreef haar thesis over de invloed van vrouwelijke autonomie op het voorkomen van partnergeweld in Tanzania.

Leen van Hees

Victoire Terlinden behaalde eerst een Master in de Kunstgeschiedenis aan de École du Louvre (Frankrijk) en is momenteel ingeschreven in de Master in International Management & Strategy aan Vlerick Business School. Tijdens haar vorige opleiding was de Afrikaanse beeldcultuur een van haar belangrijkste interessegebieden en hielp ze onder meer mee met het ontwerpen van een tentoonstelling gewijd aan de Mauritaanse smeedkunst.

Victoire Terlinden

Olivier D'hondt studeerde af aan de KU Leuven (België) met een Master in Bedrijfseconomie en is momenteel ingeschreven in de Master in Internationaal Management & Strategie aan Vlerick Business School. Zijn vorige stages bij Deloitte en Zensor lieten hem toe om ervaring op te doen in sales, marketing en strategie; drie domeinen die voor de CoFA Business Game van Rode Kruis-Vlaanderen bijzonder interessant waren.

Olivier D'hondt