Rode Kruis helpt slachtoffers onlusten in Burundi

Maanden werd er gespeculeerd over een mogelijke kandidatuur van de huidige president van Burundi, Pierre Nkurunziza. Na de officiële aankondiging hiervan op 25 april volgden manifestaties in verschillende wijken van de hoofdstad Bujumbura. De manifestanten stellen dat deze kandidatuur ongrondwettelijk is en ingaat tegen de belangrijke Arusha-vredesakkoorden. Ondertussen, 1 maand later, bevinden deze manifestanten zich nog steeds in de straat.

Hhet ‘Verkiezingsrampenplan’ van het Burundese Rode Kruis bracht politici, ambassadeurs en VN-agentschappen samen om hen te briefen over de rol van de organisatie tijdens de verkiezingen. Sleutelwoorden waren de basisprincipes ‘neutraliteit’ en ‘onpartijdigheid’. Rode Kruis-Vlaanderen hielp zijn Burundese collega’s met de voorbereidingen op eventuele onlusten door vrijwilligers te trainen in eerste hulp en verzorgingsmateriaal te voorzien. 

Die voorbereiding wierp zijn vruchten af. Afgelopen maand verleenden Rode Kruisvrijwilligers bijna dagelijks assistentie aan de mensen die gewond raakten tijdens deze manifestaties. Op drie strategische locaties in de stad zette het Burundese Rode Kruis vanaf de start van de protesten hulpposten op.

Ondertussen zijn deze uitgebreid tot een hulppost in elke wijk van de stad (dertien in totaal). Acht voertuigen ondersteunen de operatie en evacueren gewonden naar nabijgelegen ziekenhuizen. Het Rode Kruis verleenden afgelopen maand eerste hulp aan meer dan vijfhonderd gewonden.

 

Een opsteker is dat de Rode Kruisvrijwilligers tot nu toe toegang krijgen tot de slachtoffers. Dit kan enkel doordat de verschillende betrokken partijen de neutraliteit en de onpartijdigheid van het Rode Kruis erkennen. In de huidige gespannen sfeer, waarbij velen spreken over ‘het land der 1000 geruchten’ (vroeger: ‘land der 1000 heuvels’) is het Burundese Rode Kruis uiterst waakzaam op het naleven van de 7 basisprincipes van het Rode Kruis om zijn taken te kunnen vervullen.

Zelf woon en werk ik in Bujumbura en volg ik de situatie in de hoofdstad op de voet. Bepaalde van mijn dagelijkse activiteiten zijn banaal geworden tegenover de achtergrond van de onrusten. En toch is het maar goed dat ik bijvoorbeeld onze waterprojecten ondanks alles kan blijven opvolgen.

Ik voel een groot respect tegenover de vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. Ze zijn allen burgers van dezelfde verdeelde samenleving, maar kiezen ervoor trouw te blijven aan de principes van het Rode Kruis om belangeloos hun humanitaire taak te kunnen vervullen.

Meer artikels van deze expert