Hoe rampenparaatheid ook mensen op de vlucht helpt

In de Democratische Republiek Congo heerst een woelig en dodelijk conflict in de centrale regio Kasaï. Sinds eind januari 2018 kent het land ook een nieuwe opstoot van geweld in de Oostelijke Provincies Kivu en Ituri. Bij elke golf van geweld vluchten meer en meer Congolezen naar buurlanden Burundi, Uganda, Rwanda en Tanzania. Maandelijks verlaten tienduizenden vluchtelingen hun thuisland.

Rode Kruis-Vlaanderen werkt al velen jaren nauw samen met de Rode Kruisverenigingen in deze Afrikaanse regio rond eerste hulp, zuiver water en rampenparaatheid. Door middel van opleidingen, investeringen in materiaal en het versterken van de interne structuur van het lokale Rode Kruis helpen we de landen om snel en adequaat te reageren als de nood het hoogst is en zo de impact op de kwetsbare bevolking te beperken.

De influx van grote groepen vluchtelingen vormt een zeer praktische en niet te onderschatten uitdaging voor de humanitaire capaciteit van onze partnerlanden. Het leert ons in welke mate de geleverde inspanningen de lokale Rode Kruisverenigingen effectief helpen op het terrein.

Oeganda

Het Oegandese Rode Kruis investeerde in een watertruck voor het transport van drinkbaar water en organiseerde opleidingen over hygiënepromotie voor de leden van het nationaal rampenhulpverleningsteam. Preventief werden sanitatiekits en 300.000 waterzuiveringstabletten aangekocht.

Deze investeringen maken het mogelijk op drie maanden tijd toch voldoende en veilig drinkwater en sanitair te voorzien voor 6.000 vluchtelingen in het vluchtelingenkamp ‘Kyangwali Refugee Settlement’.

Waterbedeling in vluchtelingenkamp (c) Rode Kruis Oeganda

Burundi

Het lokale Rode Kruis investeerde samen met de partners op het terrein in een update en optimalisatie van de multidisciplinaire rampenplannen op provinciaal niveau. Zo zetten ze in op een adequate respons voor de getroffen bevolking. Hulpverleners werden opgeleid om een snelle maar tegelijk doorgedreven behoefte-analyse uit te voeren op het terrein aan de hand van mobiele digitale middelen. Om de responstijd te minimaliseren werd een centraal gelegen opslagplaats voor diverse hulpgoederen gebouwd.

Hygiënepromotie aan hulpverleners in vluchtenlingenkamp (c) Rode Kruis Burundi

Rwanda

De lokale verankering van Rode Kruis hulpverleners in de gemeenschappen is een van de grote troeven van onze organisatie. Op die sterkte werd volop verder gebouwd in Rwanda Op locaties met verhoogde risico’s werden strategisch hulpgoederen beschikbaar gesteld (pre-positioneren). Hulpverleners op lokaal en bovenlokaal niveau kregen extra persoonlijke beschermingsmiddelen voor het veilig uitvoeren van hun hulpopdrachten. Deze investeringen gingen gepaard met extra opleidingen van vrijwillige hulpverleners en sensibilisering van burgers. Er werd hierbij inventief gebruik gemaakt van kleinschalige mobiele cinema’s om ook afgelegen lokale gemeenschappen te bereiken.

Duizenden vluchtelingen verzamelen voor een bezoek van de mobiele cinema (c) Rwanda Red Cross Society - archiefbeeld

Tanzania

De aankoop van een nieuwe vrachtwagen stelt het lokale Rode Kruis beter in staat noodhulpgoederen snel ter plaatse te brengen. Een nieuwe waterzuiveringskit maakte het mogelijk om maar liefst 2.000 personen dagelijks te voorzien van 15 liter zuiver water. Als pionier in Eerste Hulp investeerde Rode Kruis fors in eerstehulpmateriaal en -opleiding voor hulpverleners. 

Gezondheidspromotie door het Rode Kruis in een vluchtelingenkamp (c) Niki Clark/American Red Cross - arhiefbeeld

Meer artikels van deze expert