Axel Vande Veegaete
Wetenschappelijk coördinator

Sinds 2014 wetenschappelijke coördinator. Voordien was hij verantwoordelijk voor de internationale activiteiten van RKV en werkte hij 20 jaar voor het ICRC, het RC-EU office en de Federatie in Afrika, Genève en Brussel.