De perfecte waterpomp

Lieve volgt de water-, sanitatie- en hygiëneprogramma’s op van Rode Kruis-Vlaanderen vanuit de hoofdzetel in Mechelen. Af en toe gaat ze polshoogte nemen in de projectlanden.

In augustus liep ons drie jaar durende waterproject in het district Kasungu in Malawi af. Met de steun van de Vlaamse overheid (DiV) probeerden we de toegang tot water- en sanitaire installaties te verbeteren voor de lokale bevolking.

Nu het waterproject afgerond is, wilden we natuurlijk weten wat de resultaten zijn van drie jaar projectwerking. Daarvoor werd een grote evaluatie uitgevoerd. Ik kon erbij zijn en zag met eigen ogen dat de perfecte waterpomp bestaat.

Een perfecte waterpomp heeft:

  • een juiste locatie: niet te dicht bij de weg, maar bereikbaar voor verschillende huishoudens (in Malawi rekenen we 50 huishoudens per pomp)
  • een grondplaat en afwatering volgens de juiste afmetingen
  • een mechanische handpomp die vlot werkt
  • helder water dat niet ruikt en waarvan de kwaliteit is getest bij de installatie van de handpomp
  • stenen rond de aangebrachte plaat
  • wasbakken voor het wassen van het linnen op afstand van de handpomp
  • een met stenen bedekte put voor de afwatering
  • omheining rond de handpomp om de dieren op afstand te houden
  • bomen op het terrein van de pomp
  • een watercomité dat instaat voor de dagelijkse controle en netheid die (een beetje) geld innen van de gezinnen die de pomp gebruiken om de kleine herstellingen en het onderhoud te betalen en dat de basis van goede hygiëne kent

Ik heb ze gezien! De perfecte waterpomp staat in het dorp van Wimbe in het district van Kasungu.

Tijdens mijn bezoek aan het waterproject in Malawi waren niet alle pompen en toiletten die ik zag zo perfect, maar het was goed te zien dat de watervoorziening voor heel veel gemeenschappen is verbeterd.

Meer artikels van deze expert