78 lokale afdelingen vragen 777.000 gezinnen om steun

Heb jij je al eens afgevraagd waar jouw lokale Rode Kruisafdeling pleisters, ontsmettingsmateriaal, brancards, ambulances, zuurstofmaskers en ander hulpmateriaal vandaan ‘tovert’ als jij het nodig hebt? Wel, het antwoord is simpel: JIJ zorgt daarvoor. Of nog beter, jij kan daar mee voor zorgen. Om dit extra in de verf te zetten vragen 78 Rode Kruisafdelingen hun buurt specifiek om hulp door vanaf 16 september een Direct Mailing  uit te sturen. Voor het eerst krijgen 777.000 gezinnen op die manier tegelijkertijd de vraag via een brief en brochure om hun lokale afdeling te steunen en wordt er meteen ook meer info gegeven over waarom deze hulp nodig is. Ook onze afdeling, Rode Kruis-Grimbergen, doet mee aan dit project.

Tot drie jaar geleden hadden we een eigen systeem om de inwoners van Grimbergen om financiële steun te vragen. Jaar na jaar stuurden we brieven uit naar mensen die we via het Rode Kruis leerden kennen. Op zich verliep dit goed, maar het kostte mij telkens wel veel tijd: de database up-to-date houden, brieven opmaken en plooien, etiketten printen ... En het grootste werk moest dan nog komen want alle giften dienden één voor één manueel geregistreerd worden in de boekhouding. Enkel op die manier was het mogelijk om alle schenkers op het einde van het jaar een fiscaal attest te bezorgen. 

Efficiënter communiceren

En dan kwam drie jaar geleden de vraag om als afdeling in te stappen op een proefproject van Rode Kruis-Vlaanderen! Uit onderzoek bleek dat iedereen het Rode Kruis kent maar weinig mensen precies weten wat we allemaal doen. Onze afdeling helpt mensen in de buurt op heel veel manieren. En daar hebben we vrijwilligers en geld voor nodig. Om dit beter bekend te maken werd vanuit de dienst Marketing & Communicatie een briefsjabloon ontwikkeld waarin elke afdeling haar eigen vrijwilligers en activiteiten voorstelt. Aangezien onze afdeling altijd wil meewerken aan nieuwe zaken, besloten we onze kans te wagen. Dat eerste jaar was het project niet meteen een heel groot succes voor ons, maar ik zag er wél de voordelen van in. Zo werden de fiscale attesten op in februari/maart bijvoorbeeld automatisch verstuurd! 

Dankzij deze actie kunnen we jaar na jaar steeds meer mensen persoonlijk aanschrijven. Van zodra ze een gift doen, ontvangen ze nog meer nuttige informatie over onze hulpverlening. We merken dat mensen dan sneller geneigd zijn om ons opnieuw te steunen.

Toch is deze actie (nog) geen wondermiddel om ervoor te zorgen dat onze afdeling voldoende middelen heeft voor onze werking. Er hangt immers ook een kostprijs aan vast, maar het is een proces dat steeds beter wordt. We kijken om gerichter te bussen door bijvoorbeeld industrieterreinen te vermijden. En we hopen op meer steun van de bevolking.

Meer mensen in nood helpen

We proberen dit jaar de lokale pers en onze Facebookpagina in te schakelen om mensen warm te maken voor onze afdeling. Met de opbrengst van de mailing hopen we een polyvalent voertuig aan te kopen waar we materiaal mee kunnen vervoeren. Omdat we in de zomermaanden vaak twee hulpposten per dag bemannen, is deze aankoop echt noodzakelijk om de mensen die ons nodig hebben te kunnen blijven helpen.

Kan de Rode Kruisafdeling in jouw buurt op jouw steun rekenen? 

Meer artikels van deze expert