Naar jaarverslag
935
patiënten geholpen bij orgaantransplantatie en stamceldonatie

Ons Histocompatibiliteit en Immunogenetica Labo (HILA) is gespecialiseerd in genetische tests die nodig zijn bij de transplantatie van organen en stamcellen. Via 45.906 HLA-antistoftests of HLA-typeringstests zocht het HILA in 2016 naar een match tussen donor en patiënt.

Voor 621 patiënten die op de Eurotransplant-wachtlijst voor orgaantransplantatie stonden, voerde HILA de noodzakelijke DNA- en antistoftests uit.

Voor 314 patiënten ging HILA op zoek naar een HLA-identieke stamceldonor. Bij 257 patiënten gingen we over tot de tweede stap en deden we tests bij 509 potentiële familiale donoren. Hiervan waren er 95 patiënten met een HLA- of haplo-identieke familiale donor. Bij andere patiënten werden 234 vrijwillige onverwante stamceldonoren getypeerd. We proberen altijd twee HLA-identieke donoren te vinden. Door twee donoren te selecteren, zorgen we ervoor dat er altijd een back-up donor beschikbaar is en de transplantatie effectief kan doorgaan.