Naar jaarverslag
877
leerkrachten leerden eerste hulp

In het onderwijs is eerste hulp onmisbaar. We willen dan ook zoveel mogelijk leerkrachten eerste hulp aanleren. Zo zijn ze niet alleen in staat om leerlingen te helpen wanneer dat nodig is; ze kunnen hun kennis van eerste hulp ook aan hun leerlingen doorgeven. Dit ‘watervalprincipe’ is een mooi voorbeeld van het duurzame beleid dat we als Rode Kruis-Vlaanderen nastreven.

Rode Kruis-Vlaanderen leerde leerkrachten en docenten van het lager en secundair onderwijs eerste hulp verlenen bij de meest voorkomende verwondingen in de klas of op de speelplaats. In 2017 gaven we deze opleiding 75 keer aan 877 leerkrachten, goed voor 224 uren les.

Daarnaast leidden we leerkrachten uit het secundair onderwijs en docenten van de lerarenopleidingen op tot Lesgevers Eerstehulpverlening Onderwijs. Na deze opleiding kunnen zij zelf hun leerlingen opleiden en hen Rode Kruisbrevetten uitreiken. Via dit ‘Train the Trainer’-principe schoolden we het afgelopen jaar al 88 leerkrachten en docenten.

Nieuws