Naar jaarverslag
604
brugvrijwilligers om kinderen te helpen

Sommige kinderen hebben het moeilijk op school en kunnen extra begeleiding goed gebruiken. Denk maar aan kinderen uit kwetsbare of allochtone gezinnen, kinderen met een beperking, kinderen van wie de ouders recent gescheiden zijn en anderstalige nieuwkomers.

 

Het aantal vragen van scholen voor ondersteuning en samenwerking nam in 2017 sterk toe. Bij iedere samenwerking proberen we de best mogelijke brug te vormen tussen de thuissituatie van het kind en de school. 604 brugvrijwilligers hielpen in 2017 maatschappelijk kwetsbare kinderen bij hun schoolwerk.

Nieuws