Naar jaarverslag
5.704
asielzoekers opgevangen

In totaal vingen de 15 opvangcentra van Rode Kruis-Vlaanderen in 2017 5.704 asielzoekers op. 3.006 nieuwe mensen kregen een plaats en 3.209 asielzoekers verlieten het afgelopen jaar onze centra. Hoewel we in totaal meer dan 81 nationaliteiten opvingen, zijn de volgende vijf landen het meeste vertegenwoordigd: Afghanistan, Irak, Syrië, Albanië en Somalië. Gemiddeld verblijven asielzoekers ongeveer een jaar in onze centra.

Nieuws