Naar jaarverslag
25.789
plasmadonoren

In 2017 gaven 165.499 mensen bloed, plasma en/of bloedplaatjes. De meeste donoren geven bloed (150.479), gevolgd door plasma (25.789) en bloedplaatjes (3.994). Heel wat mensen combineren een bloedgift met een plaatjes- of plasmadonatie. Het aantal plasmadonoren steeg met 6,67% ten opzichte van 2016. Goed voor 98.265 geslaagde plasmadonaties!

Er zijn meer vrouwen dan mannen die plasma gaven (58% versus 42%) en bij bloedplaatjes is het net andersom. Daar is bijna 60% van de donoren mannelijk. Bij bloed zijn mannen en vrouwen ongeveer gelijk vertegenwoordigd.

80% van al onze donoren heeft een positieve bloedgroep. De bloedgroepen die het vaakst voorkomen, komen ook het vaakst bloed doneren: O+ (38,50%) en A+ (32,44%). Bij de negatieve bloedgroepen komt O- (10,24%) het meest voor. Dit is in verhouding met de verdeling van bloedgroepen bij Vlamingen. Enkel O- is bij onze donoren sterker vertegenwoordigd. O- is een universele donor. Daarom doen we een extra inspanning om mensen met bloedgroep O- te overtuigen om te doneren.

Nieuws