Naar jaarverslag
18
landen gesteund bij nood- en rampsituaties

Elk jaar gebeuren er wereldwijd grote, maar ook stille rampen. Doordat bijna in elk land een Rode Kruisvereniging actief is, kunnen we onmiddellijk humanitaire hulp bieden, waar ook ter wereld. Meteen denken we dan na over oplossingen op lange termijn, steeds in samenwerking met de lokale Rode Kruisvereniging.

In 2017 ondersteunden we zes landen specifiek op het vlak van rampenparaatheid. Zo hebben we samenwerkingen met Oeganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Mozambique en Malawi. In vijf landen boden we levensnoodzakelijke noodhulp. Het gaat dan om Syrië, Haïti, Burundi, Zuid-Soedan en Bangladesh.

Via het internationaal noodhulpfonds of het Disaster Relief Emergency Fund waren we in het afgelopen jaar in niet minder dan 13 landen actief. Het gaat om Marokko, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Rwanda, Niger, Malawi, DRC-Congo, Zuid-Afrika, Senegal, Haïti, Zambia en Oeganda.

Nieuws