Naar jaarverslag
13.051
vrijwilligers

Leve onze vrijwilligers. Mensen die andere mensen helpen. Dat is waar Rode-Kruis-Vlaanderen voor staat. In onze 241 afdelingen zijn op dit moment 13.051 vrijwilligers actief. Ze helpen mensen op heel veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld in de opvangcentra, tijdens een Aangepaste Vakantie of als hulpverlener op een festival. Als boekenbezorger, als ongevallensimulant tijdens een eerstehulpopleiding of jeugdleider. Vrijwilligers zijn de spil van onze werking.

Naast de inzet van tal van vrijwilligers, kan Rode Kruis-Vlaanderen ook rekenen op een uitgebreid team van vaste medewerkers. Zij ondersteunen onze werking of staan in voor taken die vrijwilligers niet voor hun rekening kunnen nemen. Eind 2017 telde Rode Kruis-Vlaanderen 1.270 personeelsleden met heel wat uiteenlopende talenten en expertises.

Nieuws