Naar jaarverslag
9

noodopvangcentra voor asielzoekers gesloten

Op vraag van de overheid richtten we in 2015 tal van nieuwe noodopvangcentra voor asielzoekers op. In 2016 daalde echter de instroom en moesten we veel van deze centra alweer afbouwen. Negen locaties verdwenen, asielzoekers werden overgeplaatst. Maandelijks dienden we gemiddeld 600 opvangplaatsen af te bouwen. In totaal zakte de opvangcapaciteit zo van 5.344 naar 2.753 bedden.

Nieuws