Naar jaarverslag
75

opsporingsdossiers van vermiste familieleden positief afgesloten

De piek van de instroom van asielzoekers in ons land is in 2016 achter de rug, maar tal van hen raakten de voorbije jaren onderweg hun familie of geliefden kwijt. Als lid van het wereldwijde Rode Kruisnetwerk, zet Rode Kruis-Vlaanderen zich in voor het opsporen van deze vermisten en het herstellen van de banden met verloren families.

In 2016 openden we 398 nieuwe opsporingsdossiers op vraag van asielzoekers, vluchtelingen of personen die subsidiaire bescherming krijgen. Hiervan waren 185 dossiers van minderjarigen. We konden 75 dossiers positief afsluiten, wat betekent dat de gezochte persoon werd gevonden of het lot van de vermiste achterhaald.

Voor de hulpvragen over gezinshereniging zetten we in 2016 meer in op groepssessies waarin de praktische procedures worden uitgelegd in groep en in de moedertaal, bv. Arabisch. In 2016 openden we 482 aanvragen tot gezinshereniging.

Nieuws