Naar jaarverslag
24.177

plasmadonoren

In 2016 gaven 169.849 mensen bloed, plasma of bloedplaatjes. De meeste donoren gaven bloed (155.962), gevolgd door plasma (24.177) en bloedplaatjes (4.269). Het aantal plasmadonoren steeg met 15,77% ten opzichte van 2015. Plasma doneren kan elke twee weken. Goed voor 93.692 plasma-giften! Er zijn meer vrouwen dan mannen die plasma gaven (58% versus 42%). Bij bloedplaatjes is het net andersom. Daar is 58% van de donoren mannelijk. Bij bloed zijn mannen en vrouwen ongeveer gelijk vertegenwoordigd.

Nieuws