Naar jaarverslag
20

landen gesteund bij nood- en rampsituaties

Waar zijn we actief?

Elk jaar gebeuren er wereldwijd grote, maar ook stille rampen. Doordat bijna in elk land een Rode Kruisvereniging actief is, kunnen we onmiddellijk humanitaire hulp bieden, waar ook ter wereld. Meteen denken we dan na over oplossingen op lange termijn, steeds in samenwerking met de lokale Rode Kruisvereniging.

In 2016 boden we ondersteuning na de aardbeving in Italië, de orkaan in Haïti en conflicten in Syrië, Jemen en Irak. We werkten ook verder aan de herstelprogramma’s in Nepal en de Filippijnen. In Malawi en de regio Grote Meren (Burundi, Rwanda, Oeganda) werd een programma rampenparaatheid opgestart en in Oeganda ondersteunen we het klimaatprogramma.

Via het internationaal noodhulpfonds (DREF) waren we in het kader van verschillende natuurrampen en epidemieën actief in Benin, Burkina Faso, de Democratische Republiek Congo, India, Mali, Marokko, Niger, Senegal en Tanzania.

Nieuws