Meer weten over Rode Kruis in 2015
80%

heeft positieve bloedgroep

Positieve bloedgroepen komen vaker voor dan negatieve bloedgroepen. Dat is ook duidelijk te zien in ons donorbestand: 80% heeft een positieve bloedgroep. De bloedgroepen die het vaakst bloed komen doneren, zijn O+ (38,23%) en A+ (32,58%). Bij de negatieve bloedgroepen komt O- (10,51%) het meest voor.

In 2015 maakten we via onze campagne ‘Wie help jij?’ mensen extra bewust van hun bloedgroep. We lieten hen ontdekken wat het ideale moment is om hun bloed te geven, in functie van de voorraad van hun bloedgroep. Dankzij onze campagne kregen we heel wat nieuwe O- donoren over de vloer. Daardoor stond de voorraad van deze bloedgroep in 2015 minder onder druk.

Nieuws