Meer weten over Rode Kruis in 2015
643

patiënten getest voor orgaantransplantatie

Ons Histocompatibiliteit en Immunogenetica Labo (HILA) is gespecialiseerd in genetische tests die nodig zijn bij de transplantatie van organen en stamcellen. Via die tests onderzoekt het HILA of het bloed of de organen van donor en patiënt met elkaar matchen.

Voor 59% van de 1.089 patiënten die eind 2015 in België op de wachtlijst van Eurotransplant stonden voor een orgaantransplantatie, voerde HILA de noodzakelijke DNA- en antistoftests uit. Ook bij de overleden orgaandonoren deed het HILA 59% van deze tests.

In totaal voerden we 39.834 HLA-antistoftests of HLA-typeringstests uit. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2014.