Meer weten over Rode Kruis in 2015
543

leerkrachten geven eerste hulp

Opleiding voor leerkrachten

We willen zoveel mogelijk leerkrachten eerste hulp aanleren. Op die manier zijn ze niet alleen in staat om leerlingen te helpen als het nodig is, maar kunnen ze ook hun kennis van eerste hulp doorgeven.

Via initiaties leerden we leerkrachten en docenten van het lager en secundair onderwijs eerste hulp verlenen bij de meest voorkomende verwondingen in de klas of op de speelplaats. In 2015 gaven we deze cursus 33 keer aan 467 leerkrachten, goed voor 99 uur les.

Daarnaast leidden we leerkrachten uit het secundair onderwijs en docenten van de lerarenopleidingen op tot Lesgevers Eerstehulpverlening Onderwijs. Zo kunnen zij zelf hun leerlingen opleiden en Rode Kruisbrevetten uitreiken. Via dit ‘Train the Trainer’-principe vormden we 76 leerkrachten en docenten in 2015.

 Tussen 2008 en 2015 hebben we via deze opleiding in totaal 6.618 leerkrachten opgeleid. Zo maken we samen steeds meer Vlamingen redzaam in eerste hulp.

Nieuws