Meer weten over Rode Kruis in 2015
310

patiënten getest voor stamceldonaties

Het Histocompatibiliteit en Immunogenetica Labo (HILA) is gespecialiseerd in de genetische tests die nodig zijn om donor en patiënt van stamceltransplantaties te matchen. In 2015 kenden we een stijging van 10%: we voerden tests uit voor 310 patiënten. 

Bij 263 patiënten gingen we over tot de tweede stap en deden we tests bij 549 potentiële familiale donoren. Hiervan waren er 111 patiënten met een HLA- of haplo-identieke familiale donor. Bij andere patiënten werden 239 vrijwillige onverwante stamceldonoren getypeerd. We proberen altijd twee HLA-identieke donoren te vinden. Door twee donoren te selecteren, zorgen we ervoor dat er altijd een back-up donor beschikbaar is en de transplantatie effectief kan doorgaan.

In 2015 hebben we 4.715 nieuwe kandidaat-stamceldonoren getypeerd. Ook hebben we 502 nieuwe navelstrengbloedjes getypeerd. In navelstrengbloed zijn immers ook stamcellen aanwezig

Nieuws