Meer weten over Rode Kruis in 2015
234

voogdijdossiers

Naast opvang voor asielzoekers bieden we ook voogdij aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Soms gebeurt het dat jongeren in België aankomen zonder ouders of wettelijke voogd. Deze niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn erg kwetsbaar. Het spreekt voor zich dat wij hen met bijzondere zorg ondersteunen en beschermen.

In 2015 volgde ons team 234 voogdijdossiers op. We sloten 115 dossiers af. Om diverse redenen: jongere meerderjarig geworden of verklaard (63), verdwijning (14), gezinshereniging in België of Europa (9) en vrijwillige terugkeer (5). De meest voorkomende nationaliteiten van de jongeren waren Afghanistan (54), Syrië (27), Congo DR (15), Somalië (13), Marokko (12) en Albanië (10). In 2015 hebben we 146 nieuwe dossiers opgestart, waarvan 30 aan de grens (luchthaven).