Dit zal je ook interesseren

Ondersteuning bij repatriëringen

Augustus 2014

Sommige landgenoten verblijven lange tijd of permanent in het buitenland. Bij ernstige medische, psychische of financiële problemen kunnen ze een aanvraag indienen bij de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken voor repatriëring naar België. Als partner van de Belgische overheid vangen we deze mensen op. We staan klaar op de luchthaven en voorzien een aangepast onthaal en begeleiding. Voor wie geen vaste verblijfplaats heeft in België, zoeken we geschikte huisvesting. Voor deze zorg op maat werken we samen met overheidsinstanties en private voorzieningen: OCMW’s, ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg... In 2014 nemen we vijftien gerepatrieerde Vlamingen onder ons hoede. We begeleiden hen tot ze de nodige zorg krijgen vanuit de reguliere hulpverlening.