Dit zal je ook interesseren

Geleid door wetenschappelijke inzichten

Januari 2014

Om beter te kunnen helpen, zijn we dagelijks bezig met het onderzoeken en wetenschappelijk onderbouwen van de technieken en praktijken van onze activiteiten. Deze aanpak verankeren we in 2014 verder in onze organisatie. We toetsen al onze activiteiten aan de principes van evidence-based practice en kijken continu hoe we de wetenschappelijke inzichten kunnen omzetten in praktische richtlijnen. Daarbij hebben we speciale aandacht voor onze Humanitaire Diensten: we checken permanent waar er onderzoek nodig is.

We starten wetenschappelijke veldstudies op om onze projecten eerste hulp, rampenparaatheid en water en sanitair sterker wetenschappelijk te onderbouwen. We betrekken onze medewerkers actief bij onze onderzoeks- en ontwikkelingsstrategie. In 2014 organiseren we negen ‘Journal Clubs’. Collega’s bespreken er onder elkaar wetenschappelijke artikels in verband met hun vakgebied. Ten slotte delen we onze kennis via wetenschappelijke artikels en rapporten.