Dit zal je ook interesseren
24

auditdagen positief afgerond

Al onze medewerkers dragen bij tot de kwaliteit en veiligheid van producten en diensten. Via interne audits evalueren we de juiste toepassing van de procedures en testen we het kwaliteitsniveau. Verbeterpunten en afwijkingen worden geregistreerd en zetten we om in verbeteracties.

Ook externe instanties evalueren of onze werking voldoet aan de wetgeving en specifieke standaarden. In 2014 rondden we 24 auditdagen positief af:

  • Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG): inspecteert uitgebreid de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van onze bloedproducten. Door de positieve audit werd onze erkenning als bloedinstelling verlengd.
  • Centrale Afdeling voor Fractionering (CAF): inspecteerde in 2014 twee mobiele collectes, twee donorcentra en twee labo’s. Met een positief resultaat: er werden geen belangrijke afwijkingen vastgesteld.
  • ISO 9001: dit certificaat vormt een externe en onafhankelijke bevestiging dat ons kwaliteitsmanagementsysteem correct functioneert.
  • ISO 15189: internationale kwaliteitsnorm voor medische laboratoria, die zowel de goede organisatie als de kwaliteit van de uitgevoerde medische onderzoeken beoordeelt.
  • European Federation of Immunogenetics (EFI): controleert of ons Histocompatibiliteit en Immunogenetica Labo (HILA) voldoet aan de standaarden die vastgelegd zijn door EFI.
  • NetCord: een non-profitassociatie van navelstrengbloedbanken die de kwaliteit van navelstrengbloedproducten wil bevorderen. Onze accreditering werd voor drie jaar verlengd. De nieuwe inspectie was gebaseerd op nieuwe richtlijnen (NetCord-FACT International Cord Blood Standards Accreditation Manual Fifth edition).