Dit zal je ook interesseren
12

wetenschappelijke publicaties

Onze publicaties

Al meer dan 150 jaar slagen we erin om onszelf telkens opnieuw uit te vinden en te verbeteren. Dit kunnen we enkel door onszelf continu in vraag te stellen. Omdat er wereldwijd weinig onafhankelijk en kwaliteitsvol onderzoek is verricht over onze activiteiten, zetten we zelf sterk in op onderzoek en innovatie. Zo kunnen we almaar beter en efficiënter helpen.

We doen onderzoek voor al onze activiteiten, maar aan vier onderzoeksdomeinen besteden we extra aandacht. Voor onze bloedactiviteiten doen we vooral research op het vlak van bloedcomponenten en bloeddonors. De andere twee domeinen zijn eerstehulponderricht enerzijds en paraatheid bij rampen, water, sanitair en hygiëne anderzijds.

Omdat onze knowhow ook voor anderen erg nuttig kan zijn, geven we lezingen en zijn we aanwezig op congressen. Daarnaast delen we onze kennis en expertise via diverse wetenschappelijke publicaties. In 2014 publiceerden we twaalf artikels. Dit brengt het totaal aantal publicaties op 81 (sinds 2009).