Dodelijkste aardbeving ooit in Nepal

Blijf de slachtoffers helpen

Amper twee weken na de zware aardbeving in Nepal, kreeg het land op dinsdag 12 mei opnieuw af te rekenen met een hevige aardschok. De noden blijven dus enorm: duizenden mensen hebben medische verzorging nodig of een tijdelijk onderdak. We werken met man en macht om noodhulp te bieden, ook op het platteland.

We blijven vragen om jouw hulp.

Live nieuws updates:

 • 25/04/2015 00:00

  Hulpverlening is een logistieke uitdaging

  Op dit moment verzamelt het internationale Rode Kruis zo veel mogelijk informatie via het Nepalese Rode kruis over slachtoffers en schade om extra hulp ter plaatse te kunnen sturen. Het Nepalese Rode Kruis is momenteel volop bezig met hulp bieden en gewonden verzorgen. Makkelijk is dat niet want tussen de hoofdstad Kathmandu en Pokhara (waar het epicentrum lag) loopt maar één weg, die bovendien door bergachtig gebied slingert. Die weg is net als veel andere infrastructuur beschadigd.

  ‘Gelukkig’ gebeurde de aardbeving op een zaterdag (geen school) en op het middaguur (en niet ’s nachts bijvoorbeeld) waarop veel mensen buiten zijn. ‘Gelukkig’ ook heeft Rode Kruis-Vlaanderen de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in ‘earthquakepreparedness’ samen met de collega’s van onder andere het Britse Rode Kruis.

  De Vlaming Dries Goeminne was één van de trekkers van dat project en heeft jaren in de streek gewoond. “We wisten dat het een kwestie van tijd was. Zo’n aardbeving zat eraan te komen.”

  Logistieke uitdaging

  Het gebied waar het epicentrum lag is redelijk dicht bevolkt en bestaat uit heel veel  kleine dorpjes die gezien de schade en chaos nu nog moeilijker te bereiken zijn. ‘Dat weten we, vandaar dat we de bevolking al jaren opleiden wat ze moeten doen voor, tijdens en na een aardbeving’, aldus Goeminne.

  Eerste Hulp

  Rode Kruis-Vlaanderen heeft de afgelopen jaren ook meer dan 40.000 mensen in Nepal een intensieve cursus Eerste Hulp aangeleerd, iets dat nu ongetwijfeld van pas zal komen. Het Nepalese Rode Kruis organiseert op regelmatige tijdstippen ook massale simulaties, waardoor de hulpverleners zeer duidelijk weten wat ze moeten doen, ook nu. Zo staat er op verschillende plekken in het land, in Kathmandu en ook in Pokhara, al materiaal klaar ‘voor het geval dat’. Het gaat dan om medisch materiaal maar ook pakketten met schoppen, houwelen en tentzeilen in. Ook voor slachtoffers staan er hulppakketten klaar met dekens, tenten en kookgerei (om 10.000 gezinnen mee te helpen). Dat materiaal wordt nu tot bij de slachtoffers gebracht.

  ‘Ook al zijn er nu slachtoffers gevallen, ik geloof toch dat de ‘earthquakepreparedness’ ervoor zorgt dat het er toch minder zijn, dan zónder die alertheid voor aardbevingen en dat de slachtoffers sneller en beter geholpen zullen worden’, besluit Dries Goeminne.
  Meer informatie over ons project Eerste hulp in Nepal

  Ons project eerste hulp in Nepal.

lees alle updates