Dodelijkste aardbeving ooit in Nepal

Blijf de slachtoffers helpen

Amper twee weken na de zware aardbeving in Nepal, kreeg het land op dinsdag 12 mei opnieuw af te rekenen met een hevige aardschok. De noden blijven dus enorm: duizenden mensen hebben medische verzorging nodig of een tijdelijk onderdak. We werken met man en macht om noodhulp te bieden, ook op het platteland.

We blijven vragen om jouw hulp.

Live nieuws updates:

 • 26/04/2015 13:00

  Dringend geld nodig

  Rode Kruis-Vlaanderen maakt vandaag 100.000 euro vrij uit het noodhulpfonds. Dat geld stroomt via de internationale Rode Kruisnetwerk onmiddellijk door naar de slachtoffers van de zware aardbeving in Nepal. Bovendien doet Rode Kruis-Vlaanderen ook een oproep naar de Vlaamse bevolking om geld te storten om meer te kunnen doen voor de getroffen Nepalese bevolking. Bijdragen zijn welkom op het rekeningnummer BE 53 0000-0000-5353 ​met vermelding ‘Nepal’.

  Dat geld is dringend nodig om de getroffen bevolking van de meest levensnoodzakelijke dingen te voorzien (sommigen zijn alles kwijt). Het gaat dan om kookmateriaal, kleren, hygiënische producten, tentzeilen, voeding enz… Dankzij het bestaande netwerk van zowel Rode Kruis-Vlaanderen als dat van het Nepalese Rode Kruis kan dat zeer snel en efficiënt tot bij de mensen geraken die die hulp écht nodig hebben.

  Rode Kruis-Vlaanderen is al meer dan 27 jaar (en nu nog steeds) actief in Nepal – vooral op het gebied van ‘earthquakepreparedness’ – het klaarmaken van de bevolking ‘voor het geval dat’. Rode Kruis-Vlaanderen heeft bijvoorbeeld heel wat expertise op gebied van water en sanitatie (hygiene) en Eerste Hulp.

  Extra hulp nodig

  Op dit moment krijgen we berichten binnen dat mensen de bevoorradingsplek van noodhulpgoederen van het Rode Kruis in Kathmandu binnenstromen om noodhulpgoederen te vragen. Extra hulp is dus meer dan welkom.

  Bloed

  Rode Kruis Nepal doet ook een oproep naar de bevolking om bloed te komen geven om de gewonden van de aardbeving te kunnen verzorgen. Op dit moment wordt er op een centrale plek van Kathmandu (op een open plek) een mobiele bloedinzameling op poten gezet door het plaatselijke Rode Kruis.

lees alle updates