Meer dan 8 jaar conflict in Syrië

De oorlog in Syrië gaat nu zijn achtste jaar in. Eind vorig jaar was het aantal doden er opgelopen tot meer dan 400.000. Bijna 15 miljoen personen hadden nood aan humanitaire hulp, 5 miljoen van hen bevond zich in moeilijk bereikbare en belegerde gebieden. Meer dan 6 miljoen personen waren in eigen land op de vlucht. Een jaar later is de situatie in verschillende gebieden in Syrië nog niet veel veranderd.

Live nieuws updates:

 • 06/03/2018 00:00

  Hulpteams vastbesloten om zo snel mogelijk terug te keren naar Oost-Ghouta

  Gisteren slaagden het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC), de Syrische Rode Halve Maan (SARC) en de Verenigde Naties erin om eindelijk toegang te krijgen tot Oost-Ghouta in Syrië. Met een konvooi van 46 vrachtwagens kon er voor het eerst sinds 12 november vorig jaar hulp geleverd worden aan tienduizenden mensen.

  "Het konvooi is een eerste stap in de goede richting en de medische hulp zal sommige burgers alvast kunnen helpen. Maar 1 konvooi, hoe groot ook, zal nooit genoeg zijn om de vreselijke omstandigheden waarin burgers leven op te vangen. Het is echt nodig om op regelmatige basis humanitaire hulp toe te laten", zegt Robert Mardini van het ICRC. 

  Het hulpkonvooi verliet het gebied trouwens vroegtijdig omdat het te gevaarlijk werd voor de teamleden: "Het team is veilig, maar gezien de veiligheidssituatie is er besloten om voorlopig terug te keren. Er is zoveel mogelijk hulpmateriaal uitgeladen, maar niet alle materiaal kon dus al geleverd worden", zegt Iolanda Jaquemet van het ICRC.

  Nu de hulpteams de situatie in Oost-Ghouta met eigen ogen zagen, zijn ze vastbesloten om zo snel mogelijk terug te keren met meer hulp en steun. Daarom blijft het ICRC de strijdende partijen oproepen om veilige toegang voor meer humanitaire hulp te waarborgen.

lees alle updates