10 jaar conflict in Syrië

Het conflict in Syrië duurt ondertussen al 10 jaar. Het conflict teistert het land nog steeds en zorgt al jaren voor een verwoestende humanitaire crisis. Honderdduizenden mensen zijn omgekomen, 13 miljoen mensen rekenen op hulp om te overleven en 60% van de Syrische bevolking heeft geen toegang tot voldoende en veilig voedsel. De collega's van de Syrische Rode Halve Maan staan al 10 jaar aan de frontlinie om humanitaire hulp te bieden, vaak met gevaar van eigen leven.

Live nieuws updates

Een trieste verjaardag: 10 jaar conflict in Syrië

Een decennium van geweld laat diepe sporen na in Syrië. Tien jaar na de start van het conflict ligt het land in puin en wordt de bevolking geconfronteerd met een veelheid aan humanitaire crises: ze leven tussen aanhoudend geweld, met daar bovenop een economische crisis en de COVID-19-pandemie. Bovendien is de infrastructuur in het hele land verwoest en zijn mensen niet in staat om in hun basisnoden te voorzien vanwege een ernstig tekort aan onder meer voedsel, water, brandstof en medicijnen. 

Humanitair dieptepunt

Op een inwoneraantal van ongeveer 18 miljoen mensen hebben vandaag 13,4 miljoen Syriërs – bijna drie kwart van de bevolking - nood aan humanitaire hulp. “Dat is twintig procent meer dan twaalf maanden geleden. Syrië is momenteel de grootste en meest complexe operatie van het Internationale Rode Kruiscomité in de wereld,” aldus Peter Maurer, voorzitter van het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC).

De prijs van levensmiddelen is in het afgelopen jaar meer dan verdubbeld en een voedselcrisis lijkt onvermijdelijk. Ongeveer 12,4 miljoen mensen kan niet genoeg voedzaam eten kopen. Naar schatting leeft meer dan 90 procent van de bevolking onder de armoedegrens en meer dan de helft bevindt zich in extreme armoede. Zo’n 5,6 miljoen Syriërs hebben hun toevlucht gezocht in buurlanden. Meer dan 6 miljoen personen zijn intern ontheemd, velen onder hen moesten meermaals vluchten. 

Bovenop de al immense humanitaire behoeften in Syrië, dreigt het gevaar van de COVID-19-pandemie, zo stelt Francesco Rocca, voorzitter van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC): “Voor de meeste Syriërs is zich zorgen maken over het virus een luxe die ze zich niet kunnen veroorloven. Ze hebben niet de middelen om zichzelf te beschermen. Ze kunnen zich niet thuis afzonderen, anders zou er geen eten op tafel komen. En zelfs als ze besmet raken door het virus, is het gezondheidssysteem zo zwaar gehavend dat de toegang tot medische behandeling en zorg beperkt is.”

Inzet van het Rode Halve Maan en Rode Kruis

Sinds de begindagen van het conflict staat de Syrische Rode Halve Maan aan de frontlinie van de humanitaire respons. Met steun van de gehele Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging levert de nationale vereniging meer dan 60% van de humanitaire hulp in heel Syrië. De vrijwilligers riskeren daarbij hun eigen leven en gezondheid: al 73 hulpverleners kwamen om tijdens hun werk in Syrië, terwijl ze zich inzetten om anderen te helpen.

Internationaal humanitair recht

Het Rode Kruis roept op tot respect voor het internationaal humanitair recht (IHR): “We vragen dat alle partijen bij het conflict het internationaal humanitair recht respecteren en ervoor zorgen dat de rechtsregels in hun operaties wordt nageleefd,” verklaart Peter Maurer (ICRC).

 • Indien de conflictpartijen niet zelf voor deze basisbehoeften (voedsel, kledij, medicijnen, …) van de bevolking kunnen instaan, moeten ze het mogelijk maken voor onpartijdige humanitaire organisaties, zoals het Rode Kruis, om hulp te bieden.
 • Burgers en burgerobjecten zijn beschermd onder het internationaal humanitair recht, ze mogen niet het voorwerp van de aanval zijn. Niet onderscheidende aanvallen zijn verboden.
 • Burgers genieten daarnaast ook bescherming tegen de gevolgen van de vijandelijkheden, evenals tegen willekeur en onmenselijke behandeling wanneer ze onder de controle van de tegenpartij vallen, zoals bij gevangenneming. Daarnaast beschermt het IHR de burgerbevolking tegen foltering en collectieve straffen, uithongering als oorlogsmethode en de vernietiging van voor haar overleving onmisbare goederen.
 • Ze hebben ook het recht om te weten wat er met hun geliefden is gebeurd. 

Humanitaire toegang, de bescherming van de burgerbevolking en de menselijke behandeling van gevangenen vallen niet onder de categorie ‘nice to have’, maar vormen zowel een morele als juridische verplichting.

Peter Maurer

Voorzitter Internationale Rode Kruiscomité (ICRC)

Toekomstperspectief?

Tien jaar sinds de start van de Syrische crisis zijn de humanitaire behoeften buitengewoon. Meer dan ooit heeft de Syrische bevolking nood aan internationale solidariteit en steun. Helaas lijkt vandaag de internationale aandacht voor het conflict te verminderen, ondanks het feit dat de humanitaire situatie verslechtert. 

Het conflict mag nochtans niet in de vergetelheid geraken. “De bevolking van Syrië kan niet nog een jaar zo doorstaan, laat staan ​​nog eens tien. De internationale gemeenschap mag zich niet afwenden van Syrië. De bevolking heeft nood aan een politieke oplossing, financiële steun en een toekomst voor iedereen die zoveel verloren heeft,” aldus Maurer.

Syrië: conflict bereikt piek in burgerslachtoffers

Nieuwe aanvallen op burgers lieten het conflict in Syrië afgelopen maand opnieuw opflakkeren. Bij het geweld kwamen tientallen mensen om het leven en sloegen meer dan 150.000 anderen op de vlucht. In Aleppo is de intensiteit van het conflict hierdoor te vergelijken met de bijzonder zware situatie in 2016.

De afgelopen dagen is er constant sprake van artillerievuur en bombardementen in Aleppo. Het geweld houdt ondertussen al maanden aan maar kent nu een nieuwe opflakkering. Het aantal burgerslachtoffers zal de komende dagen en weken alleen maar toenemen indien er geen voorzorgsmaatregelen genomen worden. De inwoners van de stad zullen bovendien zwaar getraumatiseerd achterblijven.

Lorenzo Redalié

ICRC - Aleppo

Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) roept alle betrokken partijen opnieuw op om burgers en burgelijke infrastructuur te vrijwaren tijdens het conflict. Ook hulpverleners, ambulances en ziekenhuizen mogen niet aangevallen worden volgens het internationaal humanitair recht (IHR). Het negeren van deze regels heeft desastreuze gevolgen voor de bevolking. Gevolgen die bovendien jarenlang kunnen aanslepen. 

Samen met de Arabische Rode Halve Maan (SARC) staat het ICRC paraat om de humanitaire hulp op te schalen van zodra mogelijk om zoveel mogelijk mensen die getroffen worden door het conflict te helpen.

"We hoorden een explosie naast ons huis. We sloegen op de vlucht en stapten 2 dagen lang."

"We hadden net gedaan met eten toen we een luide explosie hoorden net naast ons huis. Onze kindjes begonnen meteen te wenen. Mijn man en ik namen hen op, verlieten ons huis en begonnen te lopen. We stapten urenlang - 2 dagen in totaal - om Hassakeh te bereiken. Nu verblijven we in een school die omgebouwd is tot opvangcentrum. We voelen ons er een beetje veiliger, maar hebben er geen voedsel of water."

Um Ali (38)

Slachtoffer in Syrië

Het Internationale Rode Kruis (ICRC) en de Syrische Rode Halve Maan (SARC) bieden momenteel steun aan 515 families of 2.500 mensen in verschillende scholen in Hassakeh. Ze delen er voedsel, dekens, matrassen en waterflesjes uit. 

Het waterstation dat dit gebied bevoorraadt werd beschadigd door de gevechten waardoor het ICRC en de SARC nu ook vrezen voor een tekort aan veilig en proper water in de stad Hassakeh waar zo'n 400.000 mensen verblijven. Het noordoosten van Syrië is zo goed als volledig afhankelijk van de waterbronnen in het noorden van de regio. Aangezien deze bronnen vlak naast de frontlinie liggen, is het noodzakelijk om deze zo goed mogelijk te beschermen.

De teams van het ICRC en SARC zijn dan ook op zoek naar alternatieve mogelijkheden om iedereen toch van veilig water te voorzien. Zo voorzien ze boorgaten van de nodige uitrusting om drinkwater te leveren in geval van nood, proberen ze trucks met water naar Hassakeh te laten rijden zodat het ziekenhuis, de twee bakkerijen en de gevluchte burgers toch water ter beschikking hebben.

Help de slachtoffers in Syrië

Syrië: watervoorziening veilig stellen is prioriteit

We zien nu al de verwoestende gevolgen op burgers nu het geweld in het noordoosten van Syrië toeneemt. Tienduizenden mensen sloegen sinds afgelopen vrijdag op de vlucht. De situatie verandert niet alleen razendsnel in het conflictgebied, het conflict verergert ook dag na dag. 

Het aantal mensen dat vlucht, blijft toenemen en zij zijn op zoek naar onderdak en humanitaire hulp. Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) ondersteunt momenteel honderden families in Hassakeh waar dagelijks nieuwe mensen toestromen in de tijdelijke noodopvangcentra die nu al uit hun voegen barsten.

Watervoorziening is nu prioritair

Het waterstation dat dit gebied bevoorraadt werd beschadigd door de gevechten waardoor het ICRC en de Syrische Rode Halve Maan nu ook vrezen voor een tekort aan veilig en proper water in de stad Hassakeh waar zo'n 400.000 mensen verblijven. Het noordoosten van Syrië is zo goed als volledig afhankelijk van de waterbronnen in het noorden van de regio. Aangezien deze bronnen vlak naast de frontlinie liggen, is het noodzakelijk om deze zo goed mogelijk te beschermen.

Ziekenhuizen onder druk

Verschillende ziekenhuizen in het noordoosten van Syrië hebben moeite om het hoofd boven water te houden. De instroom aan patiënten die kampen met chronische ziekten is immens en verschillende instellingen sloten noodgedwongen de deuren omdat de veiligheid van de medewerkers niet langer gegarandeerd kon worden. Lokale autoriteiten melden zelfs dat er nog amper 1 ziekenhuis (Tal Tahmir) up and running is in een gebied waar voor de opflakkering van het conflict al meer dan 100.000 burgers verbleven. 

Belang van het internationaal humanitair recht

Overal in Syrië is de nood aan humanitaire hulp immens, de situatie in het noordoosten van het land was al bijzonder complex. Hulpverleners moeten volgens het internationaal humanitair recht (IHR) de nodige ruimte blijven krijgen om hun levensreddende werk verder te zetten zonder hun eigen leven in gevaar te brengen.

Bij het uitvoeren van militaire operaties moet er een voortdurende zorg van de partijen bij het conflict zijn om de burgerbevolking en burgerlijke infrastructuur te sparen, door alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen.

Enkele cijfers

 • Verschillende scholen werden omgebouwd tot opvangplaatsen voor families op de vlucht. Het Internationale Rode Kruiscomité en de Syrische Rode Halve Maan delen er voedsel, dekens, matrassen en water uit. In totaal gaat het om humanitaire hulp voor zo'n 515 families - of 2.500 mensen - tot nu toe.

 • In het noordoosten van Syrië (Hassakeh, Raqqa en Deir Ezzor provincies) vinden meer dan 100.000 mensen op de vlucht onderdak in opvangkampen. In het Al Hol kamp alleen leven al meer dan 68.000 mensen. Twee derden van hen zijn kinderen.

 • Het conflict in SyrIë duurt ondertussen al langer dan 8 jaar. 11,7 miljoen mensen hebben nood aan humanitaire hulp. 2,1 miljoen kinderen kunnen door het conflict niet naar school, een zware hypotheek op de toekomst van het land.

Help de slachtoffers in Syrië

Syrië - faciliteren van humanitaire hulp in het noordoosten is levensnoodzakelijk

Het conflict in Syrië duurt ondertussen al 8 jaar. Bijna 12 miljoen mensen hebben nood aan humanitaire hulp, maar het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) is zeer bezorgd over de mogelijke opflakkering van het conflict in het noordoosten van het land. Het ICRC vreest voor de nu al zwaar getroffen bevolking.

Vandaag zien honderduizenden mensen - of ze nu in tijdelijke opvangkampen, gevangenissen of in hun eigen dorpen wonen - opnieuw een opflakkering van het conflict aankomen. De nood aan humanitaire hulp in Syrië is immens en het Internationale Rode Kruis probeert hen zoveel mogelijk te helpen in een nu al een ongelooflijk complexe omgeving. Maar die ruimte om hulp te bieden moet gewaarborgd worden en blijven.

Fabrizio Carboni

Internationale Rode Kruiscomité

In het noordoosten van Syrië (Raqqa, Hassakeh en Deir Ezzor provincies) worden momenteel meer dan 100.000 mensen opgevangen in kampen. Alleen al in het Al Hol-kamp, waar het ICRC een veldhospitaal runt, verblijven meer dan 68.000 mensen. Twee derden van hen zijn kinderen. 

Jaren van intensieve gevechten maakten de meest essentiële voorzieningen in Syrië extreem kwetsbaar. De helft van de ziekenhuizen in Syrië werkt niet of draait maar op een fractie van haar capaciteit. 2 miljoen kinderen kunnen door het conflict niet naar school en dat werpt een donkere schaduw op de verdere toekomst van het land. 1 op 2 Syriërs sloeg trouwens op de vlucht doorheen de jaren van het conflict. 

Gezien deze nieuwste escalatie in Syrië is het van belang dat alle partijen bij het conflict de regels van het internationaal humanitair recht herinneren en respecteren. Deze regels houden in dat de partijen bij het conflict ten allen tijde het onderscheid moeten maken tussen burgers en strijders, en dat aanvallen alleen gericht mogen worden op strijders. Bij het uitvoeren van militaire operaties moet er een voortdurende zorg zijn om de burgerbevolking en burgerlijke objecten te sparen. Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om het incidenteel verlies van burgers, letsel aan burgers en schade aan burgerobjecten te vermijden of op minst te beperken. Daarnaast moeten de partijen snelle en ongehinderde doorgang van humanitaire hulp voor burgers in nood toelaten en faciliteren.

Help de slachtoffers in Syrië

Idlib (Syrië) - Als toestand verslechtert, zal wanhoop omslaan naar grotere ellende

Het geweld in Idlib, Syrië, lijkt een nieuw hoogtepunt te bereiken. Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) vreest dan ook dat de wanhoop die nu al leeft bij miljoenen burgers zal omslaan in nog grotere ellende en de humanitaire crisis opnieuw zal opflakkeren.

Momenteel leven er 2,5 miljoen mensen in de omgeving van Idlib. Voor de oorlog woonden er maar 1,5 miljoen mensen. Van die 2,5 miljoen inwoners is minstens de helft al één keer of meerdere keren moeten vluchten. Veel mensen leven er dus in geïmproviseerde kampen, waar de toegang tot basisvoorzieningen ontoereikend is. De levensomstandigheden zijn er erg moeilijk. (Laura De Grève, internationaal humanitair recht Rode Kruis-Vlaanderen)

Het geweld kostte afgelopen jaren niet alleen het leven aan veel burgers en hulpverleners, het bracht ook zware schade toe aan de ziekenhuizen in de omgeving. Indien de situatie opnieuw escaleert zullen zij het dus extra zwaar hebben om de instroom aan slachtoffers op te vangen. Het ICRC roept alle betrokken partijen dan ook op om het internationaal humanitair recht niet te schenden en burgers en levensnoodzakelijke infrastructuur zoals ziekenhuizen, watersystemen, ... te sparen. Verder vraagt het Rode Kruis ook toegang tot het conflictgebied om humanitaire hulp te bieden.

Momenteel hebben we geen toegang maar we staan klaar als die toestemming toch wordt verleend door de strijdende partijen. De Syrische Rode Halve Maan, onze zusterorganisatie, is nog wel actief in het gebied maar ook hun middelen zijn ontoereikend. (Laura De Grève, internationaal humanitair recht Rode Kruis-Vlaanderen)

De impact van het geweld in cijfers

 • Van de 28 ziekenhuizen in de buurt zijn er 8 volledig buiten gebruik omwille van eerder geweld. De schade aan één ziekenhuis - Kafr Nobol - berooft zo'n half miljoen mensen van levensnoodzakelijke medische hulp.
 • Naar schatting hebben afgelopen 8 maanden 600.000 tot 800.000 mensen hun huis noodgedwongen moeten achterlaten.
 • 60% van alle watervoorzieningen in Idlib werken niet meer of moet het doen met een beperkte capaciteit.
 • Generatoren zijn de enige bron van elektriciteit in de regio. De beperkte voorraad aan brandstof maakt het moeilijk voor ziekenhuizen en waterpompen om naar behoren te functioneren.
×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.