Meer dan 8 jaar conflict in Syrië

Het conflict in Syrië duurt ondertussen al 8 jaar. Het aantal doden loopt ondertussen op tot meer dan 400.000, bijna 12 miljoen mensen hebben nood aan humanitaire hulp en nog miljoenen anderen bevinden zich in moeilijk bereikbare en belegerde gebieden. Bovendien zijn er ook meer dan 5 miljoen mensen in eigen land op de vlucht ... maar ook in 2019 gaat het conflict onverminderd voort.

Help de slachtoffers in Syrië

Live nieuws updates

"We hoorden een explosie naast ons huis. We sloegen op de vlucht en stapten 2 dagen lang."

"We hadden net gedaan met eten toen we een luide explosie hoorden net naast ons huis. Onze kindjes begonnen meteen te wenen. Mijn man en ik namen hen op, verlieten ons huis en begonnen te lopen. We stapten urenlang - 2 dagen in totaal - om Hassakeh te bereiken. Nu verblijven we in een school die omgebouwd is tot opvangcentrum. We voelen ons er een beetje veiliger, maar hebben er geen voedsel of water."

Um Ali (38)

Slachtoffer in Syrië

Het Internationale Rode Kruis (ICRC) en de Syrische Rode Halve Maan (SARC) bieden momenteel steun aan 515 families of 2.500 mensen in verschillende scholen in Hassakeh. Ze delen er voedsel, dekens, matrassen en waterflesjes uit. 

Het waterstation dat dit gebied bevoorraadt werd beschadigd door de gevechten waardoor het ICRC en de SARC nu ook vrezen voor een tekort aan veilig en proper water in de stad Hassakeh waar zo'n 400.000 mensen verblijven. Het noordoosten van Syrië is zo goed als volledig afhankelijk van de waterbronnen in het noorden van de regio. Aangezien deze bronnen vlak naast de frontlinie liggen, is het noodzakelijk om deze zo goed mogelijk te beschermen.

De teams van het ICRC en SARC zijn dan ook op zoek naar alternatieve mogelijkheden om iedereen toch van veilig water te voorzien. Zo voorzien ze boorgaten van de nodige uitrusting om drinkwater te leveren in geval van nood, proberen ze trucks met water naar Hassakeh te laten rijden zodat het ziekenhuis, de twee bakkerijen en de gevluchte burgers toch water ter beschikking hebben.

Help de slachtoffers in Syrië

Syrië: watervoorziening veilig stellen is prioriteit

We zien nu al de verwoestende gevolgen op burgers nu het geweld in het noordoosten van Syrië toeneemt. Tienduizenden mensen sloegen sinds afgelopen vrijdag op de vlucht. De situatie verandert niet alleen razendsnel in het conflictgebied, het conflict verergert ook dag na dag. 

Het aantal mensen dat vlucht, blijft toenemen en zij zijn op zoek naar onderdak en humanitaire hulp. Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) ondersteunt momenteel honderden families in Hassakeh waar dagelijks nieuwe mensen toestromen in de tijdelijke noodopvangcentra die nu al uit hun voegen barsten.

Watervoorziening is nu prioritair

Het waterstation dat dit gebied bevoorraadt werd beschadigd door de gevechten waardoor het ICRC en de Syrische Rode Halve Maan nu ook vrezen voor een tekort aan veilig en proper water in de stad Hassakeh waar zo'n 400.000 mensen verblijven. Het noordoosten van Syrië is zo goed als volledig afhankelijk van de waterbronnen in het noorden van de regio. Aangezien deze bronnen vlak naast de frontlinie liggen, is het noodzakelijk om deze zo goed mogelijk te beschermen.

Ziekenhuizen onder druk

Verschillende ziekenhuizen in het noordoosten van Syrië hebben moeite om het hoofd boven water te houden. De instroom aan patiënten die kampen met chronische ziekten is immens en verschillende instellingen sloten noodgedwongen de deuren omdat de veiligheid van de medewerkers niet langer gegarandeerd kon worden. Lokale autoriteiten melden zelfs dat er nog amper 1 ziekenhuis (Tal Tahmir) up and running is in een gebied waar voor de opflakkering van het conflict al meer dan 100.000 burgers verbleven. 

Belang van het internationaal humanitair recht

Overal in Syrië is de nood aan humanitaire hulp immens, de situatie in het noordoosten van het land was al bijzonder complex. Hulpverleners moeten volgens het internationaal humanitair recht (IHR) de nodige ruimte blijven krijgen om hun levensreddende werk verder te zetten zonder hun eigen leven in gevaar te brengen.

Bij het uitvoeren van militaire operaties moet er een voortdurende zorg van de partijen bij het conflict zijn om de burgerbevolking en burgerlijke infrastructuur te sparen, door alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen.

Enkele cijfers

 • Verschillende scholen werden omgebouwd tot opvangplaatsen voor families op de vlucht. Het Internationale Rode Kruiscomité en de Syrische Rode Halve Maan delen er voedsel, dekens, matrassen en water uit. In totaal gaat het om humanitaire hulp voor zo'n 515 families - of 2.500 mensen - tot nu toe.

 • In het noordoosten van Syrië (Hassakeh, Raqqa en Deir Ezzor provincies) vinden meer dan 100.000 mensen op de vlucht onderdak in opvangkampen. In het Al Hol kamp alleen leven al meer dan 68.000 mensen. Twee derden van hen zijn kinderen.

 • Het conflict in SyrIë duurt ondertussen al langer dan 8 jaar. 11,7 miljoen mensen hebben nood aan humanitaire hulp. 2,1 miljoen kinderen kunnen door het conflict niet naar school, een zware hypotheek op de toekomst van het land.

Help de slachtoffers in Syrië

Syrië - faciliteren van humanitaire hulp in het noordoosten is levensnoodzakelijk

Het conflict in Syrië duurt ondertussen al 8 jaar. Bijna 12 miljoen mensen hebben nood aan humanitaire hulp, maar het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) is zeer bezorgd over de mogelijke opflakkering van het conflict in het noordoosten van het land. Het ICRC vreest voor de nu al zwaar getroffen bevolking.

Vandaag zien honderduizenden mensen - of ze nu in tijdelijke opvangkampen, gevangenissen of in hun eigen dorpen wonen - opnieuw een opflakkering van het conflict aankomen. De nood aan humanitaire hulp in Syrië is immens en het Internationale Rode Kruis probeert hen zoveel mogelijk te helpen in een nu al een ongelooflijk complexe omgeving. Maar die ruimte om hulp te bieden moet gewaarborgd worden en blijven.

Fabrizio Carboni

Internationale Rode Kruiscomité

In het noordoosten van Syrië (Raqqa, Hassakeh en Deir Ezzor provincies) worden momenteel meer dan 100.000 mensen opgevangen in kampen. Alleen al in het Al Hol-kamp, waar het ICRC een veldhospitaal runt, verblijven meer dan 68.000 mensen. Twee derden van hen zijn kinderen. 

Jaren van intensieve gevechten maakten de meest essentiële voorzieningen in Syrië extreem kwetsbaar. De helft van de ziekenhuizen in Syrië werkt niet of draait maar op een fractie van haar capaciteit. 2 miljoen kinderen kunnen door het conflict niet naar school en dat werpt een donkere schaduw op de verdere toekomst van het land. 1 op 2 Syriërs sloeg trouwens op de vlucht doorheen de jaren van het conflict. 

Gezien deze nieuwste escalatie in Syrië is het van belang dat alle partijen bij het conflict de regels van het internationaal humanitair recht herinneren en respecteren. Deze regels houden in dat de partijen bij het conflict ten allen tijde het onderscheid moeten maken tussen burgers en strijders, en dat aanvallen alleen gericht mogen worden op strijders. Bij het uitvoeren van militaire operaties moet er een voortdurende zorg zijn om de burgerbevolking en burgerlijke objecten te sparen. Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om het incidenteel verlies van burgers, letsel aan burgers en schade aan burgerobjecten te vermijden of op minst te beperken. Daarnaast moeten de partijen snelle en ongehinderde doorgang van humanitaire hulp voor burgers in nood toelaten en faciliteren.

Help de slachtoffers in Syrië

Idlib (Syrië) - Als toestand verslechtert, zal wanhoop omslaan naar grotere ellende

Het geweld in Idlib, Syrië, lijkt een nieuw hoogtepunt te bereiken. Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) vreest dan ook dat de wanhoop die nu al leeft bij miljoenen burgers zal omslaan in nog grotere ellende en de humanitaire crisis opnieuw zal opflakkeren.

Momenteel leven er 2,5 miljoen mensen in de omgeving van Idlib. Voor de oorlog woonden er maar 1,5 miljoen mensen. Van die 2,5 miljoen inwoners is minstens de helft al één keer of meerdere keren moeten vluchten. Veel mensen leven er dus in geïmproviseerde kampen, waar de toegang tot basisvoorzieningen ontoereikend is. De levensomstandigheden zijn er erg moeilijk. (Laura De Grève, internationaal humanitair recht Rode Kruis-Vlaanderen)

Het geweld kostte afgelopen jaren niet alleen het leven aan veel burgers en hulpverleners, het bracht ook zware schade toe aan de ziekenhuizen in de omgeving. Indien de situatie opnieuw escaleert zullen zij het dus extra zwaar hebben om de instroom aan slachtoffers op te vangen. Het ICRC roept alle betrokken partijen dan ook op om het internationaal humanitair recht niet te schenden en burgers en levensnoodzakelijke infrastructuur zoals ziekenhuizen, watersystemen, ... te sparen. Verder vraagt het Rode Kruis ook toegang tot het conflictgebied om humanitaire hulp te bieden.

Momenteel hebben we geen toegang maar we staan klaar als die toestemming toch wordt verleend door de strijdende partijen. De Syrische Rode Halve Maan, onze zusterorganisatie, is nog wel actief in het gebied maar ook hun middelen zijn ontoereikend. (Laura De Grève, internationaal humanitair recht Rode Kruis-Vlaanderen)

De impact van het geweld in cijfers

 • Van de 28 ziekenhuizen in de buurt zijn er 8 volledig buiten gebruik omwille van eerder geweld. De schade aan één ziekenhuis - Kafr Nobol - berooft zo'n half miljoen mensen van levensnoodzakelijke medische hulp.
 • Naar schatting hebben afgelopen 8 maanden 600.000 tot 800.000 mensen hun huis noodgedwongen moeten achterlaten.
 • 60% van alle watervoorzieningen in Idlib werken niet meer of moet het doen met een beperkte capaciteit.
 • Generatoren zijn de enige bron van elektriciteit in de regio. De beperkte voorraad aan brandstof maakt het moeilijk voor ziekenhuizen en waterpompen om naar behoren te functioneren.

Humanitaire hulp in Oost-Ghouta in cijfers

Momenteel zijn er meer dan 50.000 mensen gevlucht uit Oost-Ghouta, maar de komende dagen worden er nog duizenden vluchtelingen verwacht in de opvangkampen opgericht in de buitenwijken van Damascus.

De humanitaire cijfers

 • De Syrische Rode Halve Maan (SARC) heeft momenteel een duizendtal vrijwilligers die non-stop helpen. Een team van het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) brengt dagelijks bezoek aan de verschillende opvangkampen en speelt in op de meest kritische noden van de gezinnen.
 • Iedere dag wordt er voor brood gezorgd voor 25.000 mensen en produceren 4 mobiele keukens 21.500 maaltijden per dag.
 • Naast het leveren van conserveblikken voor 45.000 mensen zorgt het ICRC ook voor hygiënekits (30.000 mensen), matrassen (13.000 mensen), dekens voor zo'n 30.000 mensen en 84.000 luiers.
 • Het ICRC ondersteunt de eerstehulpposten van de SARC waar 25 ambulances en 100 hulpverleners ingezet worden voor noodhulp.
 • Er werd ook een medische hulppost opgezet in het opvangkamp in Dweir met specifieke aandacht voor zwangere en pasbevallen vrouwen en kinderen.
 • Ondertussen werken ingenieurs en vrijwilligers van het ICRC en de SARC volop aan het verbeteren en verruimen van de capaciteit in de opvangcentra, worden waternetwerken hersteld en toiletten gebouwd. Van levensbelang als je weet dat 70% van de gezondheidsproblemen gelinkt is aan diarree. 

SARC biedt hulp aan 50.000 gevluchte mensen uit Oost-Ghouta

Na een week non-stop noodhulp bieden blijft de Syrische Rode Halve Maan (SARC) verder inzetten op het helpen van de burgers die Oost-Ghouta ontvluchtten. De 54.268 gevluchte mensen zoeken onderdak en hulp in tijdelijke opvangkampen in Ad-Dwair, Hirjeleh, Adra, Nashabeih en Maahad Al-Kahraba.

SARC helpt helpen

 • Distributie van 15.000 kant-en-klare maaltijden, conserven en andere voedingsproducten zoals energierepen en boter.
 • Distributie van matrassen, deken, hygiënekits, luiers, keukenkits, zeep en flessen voor water.
 • Distributie van water aan de mensen in de humanitaire passages en bussen terwijl ze wachten om naar één van de opvangkampen gebracht te worden.
 • Ondersteunen van deze opvangkampen door dagelijks mobiele watertanks te leveren.
 • Op amper 24 uur tijd werd een medische hulppost met 15 bedden opgericht in het opvangkamp in Ad-Dwair.
 • 10 mobiele ziekenhuizen en 6 mobiele teams zorgen dagelijks voor medische check ups, medicijnen, vaccinaties, ... aan de mensen in de opvangcentra.
 • 20 ambulances rijden dagelijks over en weer tussen de humanitaire doorgang en de opvangcentra zodat de meest kritieke patiënten meteen naar het ziekenhuis kunnen.
 • Er zijn ook 4 teams ter plekke om psychosociale hulp te bieden.
 • En dat dankzij de meer dan 1.000 vrijwilligers en medewerkers van SARC.

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websites en analytische cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid.