Tsunami Indonesië #Sumatra #Krakatoa

Op 22 december werd Indonesië - bij de eilanden Java en Sumatra - getroffen door een tsunami.  De golven veroorzaakten zware schade. Door de feestdagen is het in de toeristische regio erg druk. Het lokale Rode Kruis (Palang Merah Indonesia) staat mee in voor de reddingsacties en eerstehulpopvang. Volg hier de de hulp die het Rode Kruis biedt.

Live nieuws updates:

 • 28/12/2018 15:00

  De impact van de ramp in cijfers

 • 27/12/2018 15:00

  Vrees voor nog grotere uitbarsting

  De Indonesische autoriteiten waarschuwen voor een nog grotere uitbarsting van de vulkaan. Inwoners krijgen het advies om minstens 500 meter tot 1 kilometer uit de buurt van de kust te blijven. Rode Kruis evacueert bewoners naar veiligere en hoger gelegen gebieden.

  "Mevrouw Jum (47), een inwoner van het dorp Sumur moest door het eerstehulpteam naar een medische post gebracht worden omdat haar benen kwetsures opliepen tijdens de evacuatie.

  Vele bewoners zijn vermoeid en uitgeput door de aanhoudende onzekerheid en noodsituatie. Het Rode Kruis helpt niet alleen bij de evacuatie maar ook opvang. Medische hulp en psychosociale ondersteuning wordt geboden bij de opvangplaatsen en medische posten.

   

 • 26/12/2018 13:30

  Regenval en overstroming bemoeilijken de reddingsacties

  Vijf dagen na de tsunami blijven reddingswerkers zoeken naar slachtoffers. Hevige regen en overstromingen bemoeilijken deze opdracht. In dorpjes die onder water (dreigen te) lopen worden bewoners met bootjes geëvacueerd. 

  Het laatste cijfers spreekt van 429 dodelijke slachtoffers en 1.485 gewonden. Zo'n 16.082 mensen zijn hun huis kwijt of kunnen nog niet terugkeren. De vulkaan is nog altijd ontrustig en een nieuwe tsunami wordt gevreesd. Dit zorgt voor ongerustheid bij de dorpjes gelegen aan de kust. Mensen op de vlucht worden opgevangen door het Rode Kruis, o.a. in sporthallen. Zij krijgen hygiënkits, dekens, kledij, maar ook psychosociale ondersteuning. Een gemeenschappelijke keuken staat voor hen ter beschikking.

  De noodhulpoperatie wordt volledig gecoördineerd door het lokale Rode Kruis. 

 • 25/12/2018 12:00

  5000 liter water toegekomen

  De laatste cijfers tellen 373 dodelijke slachtoffers en 1.450 gewonden. Honderden families in Sumatra en Java wachten om terug te keren naar hun woning. 

  Het noodhulpfonds van het Rode Kruis werd geactiveerd en er zijn financiële middelen beschikbaar om 7.000 kwetsbare mensen te helpen. Op het terrein zijn meer dan honderden vrijwilligers actief om de hulp tot bij de mensen te brengen.

  Vandaag, op kerstmis, werd 5.000 liter schoon water uitgedeeld in Lampung aan families die nog altijd niet terug naar huis kunnen. Veilig water is belangrijk om het getroffen gebied te behoeden van epidemies.

  Reddingswerkers blijven huizen en puin doorzoeken naar overlevenden en lichamen...

lees alle updates