Orkaan Matthew in Haïti

Na de doortocht van orkaan Matthew is de schade in Haïti groot, heel groot. De (vissers)dorpen aan de zuidkust van Haïti werden het hevigst getroffen. In bepaalde regio's is zo'n 80% van de gebouwen vernield. In totaal vielen meer dan 500 dodelijke slachtoffers en hebben 1,4 miljoen mensen humanitaire hulp nodig. 750.000 van hen heeft dringend voedsel nodig.

 

Twee weken na de doortocht van orkaan Matthew trekt Rode Kruis-Vlaanderen als onderdeel van een Emergency Response Unit (ERU) richting Haïti om logistieke ondersteuning te bieden in één van de zwaarst getroffen gebieden van het land.  

Doe een online gift
 

Of stort je bijdrage op BE53-0000-0000-5353 met vermelding 'Haïti'

Zo help jij mee bouwen aan een nieuwe toekomst voor de Haïtianen!

Live nieuws updates

Blog - Distributie noodhulp in Haïti is een les in relativering

Half oktober vertrok vrijwilligster Anne als teamlid van een Emergency Response Unit (ERU) naar Haïti om er te helpen bij de distributie van hulpgoederen na de doortocht van orkaan Matthew. Vier weken later keerde ze terug met een pak verhalen en gaf ze even later de fakkel door aan vrijwilliger Jan Standaert. Hij verbleef tot 24 december in Haïti en kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn missie. Je leest zijn verhaal hier.

2 maand na orkaan Matthew bereikt Rode Kruis Capa Fou

Op 5 december bereikte onze Emergency Response Unit het dorpje Capa Fou. Voor de bewoners was het de eerste hulp sinds de doortocht van orkaan Matthew 2 maanden geleden. Het dorp was al die tijd onbereikbaar waardoor de tocht ook nu nog moeizaam verliep voor de hulpverleners.

In diezelfde week kon de ERU hulpgoederen uitdelen aan zo'n 2.000 gezinnen. De distributies en de voorafgaande ticketing om te bepalen wie recht heeft op hulpgoederen verliepen niet altijd even makkelijk. De plaatselijke bevolking is wanhopig en klampt zich vast aan iedere hulp die ze krijgt. 

Opnieuw vrijwilliger naar Haïti

Gisteren is opnieuw een vrijwilliger van Rode Kruis-Vlaanderen naar Haïti vertrokken als onderdeel van een Emergency Response Unit. Jan Standaert is nu één van de 7 leden van deze ERU en zal zich samen met de andere teamleden focussen op de opstart van het verdelen cash voor de wederopbouw en het verdelen van hulpgoederen aan zo'n 1.000 families.

Bij de verdeling van cash ligt de nadruk vooral op de reconstructie van huizen en het in stand houden van de voedselzekerheid. Begin december hoopt het team klaar te zijn met de verdeling van hulpgoederen, maar de weersomstandigheden zijn momenteel niet optimaal waardoor dit alles vertraging oploopt. 

BLOG - Het gaat over vertrouwen hebben in elkaar

Op 18 oktober vertrok Anne Seghers voor Rode Kruis-Vlaanderen als teamlid van een Emergency Response Unit naar Haïti. Amper een maand na de doortocht van orkaan Matthew verwachtte Anne heel wat chaos aan te treffen maar hoopte ze vooral snel en efficiënt hulpgoederen te kunnen verdelen in vaak zo goed als onbereikbare gebieden. Vier weken later is Anne terug in België en vertelt ze in deze blog over de kwetsbaarheid van de Haïtianen.

Welke families moeten eerst geholpen worden?

Vrijwilligers van het Haïtiaanse Rode Kruis bezoeken families in de omgeving van Les Irois die getroffen werden door orkaan Matthew en onderzoeken hoe kwetsbaar ze zijn. Is hun huis volledig of gedeeltelijk beschadigd? Zijn er ouderen, zwangere vrouwen of mensen met een handicap aanwezig? Op basis van hun bevindingen wordt bepaald welke gezinnen eerst geholpen dienen te worden. Op één dag tijd werden hulpgoederen uitgedeeld aan 500 gezinnen. Anne van onze Emergency Response Unit ging mee op pad en maakte volgende beelden. 

 

Facts & Figures

  • Nog steeds verblijven 141.500 mensen in één van de 204 tijdelijke shelters die opgezet werden in Haïti.
  • Na hevige regenval is het aantal mogelijke cholerapatiënten gestegen. De Haïtiaanse overheid en verschillende hulporganisaties bereiden daarom een grootschalige campagne rond choleravaccinaties voor. 
  • Een maand na de natuurramp zijn er nog steeds gebieden onbereikbaar met de wagen door vernieling van de wegen én slechte weersomstandigheden.