Mozambique, Malawi en Zimbabwe zwaar getroffen door cycloon Idai

Cycloon Idai, die sinds 14 maart in zuidelijk Afrika aan land ging, eist honderden levens in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Het natuurgeweld verwoestte ook duizenden huizen. Door het uitvallen van de elektriciteit verloopt de communicatie op het terrein al enkele dagen bijzonder moeizaam.

Help nu!

Live nieuws updates

6 maanden na cycloon Idai blijft hulp noodzakelijk

Iets meer dan een half jaar na de doortocht van cycloon Idai in Mozambique, Malawi en Zimbabwe blijft de impact van het natuurgeweld zwaar doorwegen op het dagdagelijkse leven van miljoenen mensen. Steeds meer mensen lijden honger en het Internationale Rode Kruis verwacht dat de voedseltekorten de komende maanden nog zullen oplopen omdat de opbrengst van de voorbije oogst stilaan uitgeput raakt. 

Bedeling van zaden om ondervoeding tegen te gaan

Meteen na de ramp waren onze hulpverleners ter plekke om eerste hulp toe te dienen en tijdelijk onderdak te voorzien voor de slachtoffers. Maar we stonden ook stil bij de heropbouw van de getroffen gebieden. Een maand na de orkaan deelden we, in samenwerking met het Internationale Rode Kruiscomité, zaden en materiaal om velden te bewerken uit. In totaal werden zo 12.000 gezinnen bevoorraad. Deze families kunnen binnenkort maïs, bonen en zoete aardappel oogsten, maar veel anderen hebben minder geluk.

Om de voorspelde voedseltekorten tegen te gaan, bereiden we momenteel nieuwe distributie van zaden voor. Dit gebeurt in coördinatie met de Verenigde Naties waarbij onze focus vooral naar gemeenschappen gaat die moeilijker bereikbaar zijn door bijvoorbeeld interne conflicten.

Toch zijn honger en ondervoeding nooit een kwestie van voedsel alleen. Een gebrek aan goede gezondheidszorg en proper water werken de problematiek nog extra in de hand. Daarom gaven we zo'n 300 lokale Rode Kruisvrijwilligers meteen na de doortocht van de orkaan een spoedcursus Eerste Hulp. Deze vrijwilligers zorgen nu op hun beurt voor een eerstelijns gezondheidszorg binnen hun gemeenschappen. Het zijn ook zij die de eerste signalen van ondervoeding of uitdroging spotten en behandelen. Ook deze activiteiten breiden we de komende maanden nog verder uit.

Tot slot blijven we het Mozambikaanse Rode Kruis structureel ondersteuning in rampenparaatheid en WASH-projecten.

Blijf de slachtoffers van cycloon Idai helpen

Shelter kits bieden nieuwe start in Malawi

Het leven in Malawi werd afgelopen maanden zwaar op de proef gesteld. In maart zetten zware overstromingen grote delen van het land blank en niet veel later volgde de doortocht van cycloon Idai. Duizenden mensen verloren al hun bezittingen, hun huizen werden vernield en vee en gewassen overleefden de natuurramp niet.

Dankzij de structurele steun van ECHO (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation) ondersteunden wij het lokale Rode Kruis bij het uitdelen van shelter kits aan de getroffen bevolking. Zo'n kit bevat onder andere een zeil, nagels en touw. Geen luxe, maar voor mensen zoals Estelle (25) en haar blinde vader Madison (55) betekent het wel een voorlopige, nieuwe start. De goederen bieden namelijk niet alleen tijdelijk onderdak, ze worden ook gebruikt bij de bouw van een nieuwe woning.

Ook het huis van Gladys werd volledig vernield door de overstromingen. Ze besloot te verhuizen naar een gebied waar minder kans op overstromingen is en ook zij gebruikte de shelter kit om - samen met de hulp van enkele vrienden en buren - een nieuwe woning te bouwen.

Rampenparaatheid

Natuurrampen treffen elk jaar miljoenen mensen. In Malawi worden de Zuidelijke regio’s de laatste jaren getroffen door periodes van aanhoudende droogte, en dan weer hevige regenval en overstromingen. Voor meer dan 6,7 miljoen die afhankelijk zijn van de opbrengst van landbouw is dit catastrofaal.

Samen met het Rode Kruis in Malawi willen we in 28 districten werken aan rampenparaatheid.  Zo is de bevolking voorbereid en worden rampen vermeden. We helpen door:

  • Opzetten van strategische schuil- en opslagplaatsen.
  • Sensibilisering van eenvoudige voorzorgsmaatregelen om de kwetsbaarheid van gemeenschappen bij rampen te verlagen, bv. registreren waterstand rivier.
  • Voorbereiden van medische centra op een mogelijke cholera-uitbraak na een ramp.

Het is dankzij deze rampenparaatheid dat we meteen na de overstromingen de nodige shelter kits konden uitdelen. De pakketten waren nog voor de natuurramp aanwezig in het gebied waardoor er snel gereageerd kon worden. Deze manier van werken is bijzonder kostenefficiënt: voor elke euro geïnvesteerd in rampenparaatheid, wordt tussen de 4 en 7 euro bespaard op noodhulp NA de ramp.

Administratieve hulp maakt een wereld van verschil in noodsituaties

Vrijwilliger Caroline is net terug uit Mozambique nadat ze er twee maanden hielp als Emergency Response Unit (ERU)-teamlid na de doortocht van cycloon Idai. Toen we haar vroegen of we haar konden interviewen, antwoordde ze meteen: "Goh, maar ik heb daar niet echt iets spectaculairs gedaan." En inderdaad, Caroline stond niet met beide voeten in de modder om de slachtoffers van het natuurgeweld rechtstreeks te helpen maar haar taak was daarom niet minder belangrijk. Als administratief teamlid zorgde zij namelijk voor het opvangen van de meer dan 100 Rode Kruishulpverleners die van overal ter wereld op de luchthaven in Beira toekwamen. Van daaruit hielp ze hen aan transport om tot in de getroffen gebieden te geraken en voorzag ze al deze hulpverleners van onderdak tijdens hun verblijf in Mozambique.

Een organisatorisch talent dus die Caroline want in zo'n noodsituatie loopt niet altijd alles even gestructureerd en vallen er vaak last minute beslissingen. Het was dus geregeld alle hens aan dek om van iedere hulpverlener een telefoonnummer te pakken te krijgen, te weten hoeveel kamers er voorzien moesten worden, welke bagage verloren ging en wie die dag toekwam of vertrok. 

Voor Caroline - die al 8 jaar lid is van onze ERU - was het haar eerste missie: "Het was hectisch maar ik kwam wel terug met een gevoel dat ik nooit zal vergeten. Iedereen in Beira ging voor datzelfde doel: zoveel mogelijk slachtoffers van de cycloon helpen. Da's iets dat ik hier in België nog nooit meegemaakt heb!"

Je ziet ... je hoeft niet óp het terrein te staan om een verschil te maken. Dankzij Caroline (en tal van andere administratieve vrijwilligers) liep de organisatie van onze hulpacties vlot en gestructureerd. En dat kwam de slachtoffers van cycloon Idai alleen maar ten goede.

Verdeling shelter kits na cycloon Kenneth

Geëvacueerde slachtoffers van cycloon Kenneth keren stilaan terug naar hun thuis. Het gebied heeft nog steeds te lijden onder de gevolgen van het noodweer, maar de heropbouw kan stilaan beginnen. Daarom deelt het Rode Kruis er momenteel shelter kits uit om huizen te repareren en een tijdelijk onderkomen te voorzien.

Nieuwe cycloon bedreigt Mozambique

Hoewel Mozambique nog lang niet bekomen is van de doortocht van cycloon Idai, nu zo'n maand geleden, moet het land zich al opnieuw schrap zetten voor de komst van een nieuwe cycloon. Die zou volgens de laatste verwachten donderdagochtend aan land gaan in het noorden van Mozambique.

Cycloon Kenneth haalt momenteel windsnelheden tot 110 km/u en passeert woensdagnacht eerst de eilandengroep Comoren. Vrijwilligers van de Rode Halve Maan zijn er al even in de weer om zoveel mogelijk gemeenschappen te verwittigen zodat ze de nodige voorzorgen kunnen nemen.

Mozambique zet zich opnieuw schrap

In Mozambique wordt volop gewerkt aan een actieplan zodat ook daar de nodige voorbereidingen getroffen worden. Net zoals voor de komst van cycloon Idai worden bijvoorbeeld voorraden hulpgoederen klaargezet zodat er meteen geholpen kan worden indien nodig. Zelfs wanneer bepaalde gebieden afgesloten raken van de buitenwereld.

Ook in Tanzania staan ondertussen 150 vrijwilligers klaar om te helpen. Verder  wordt daar ook alles in gereedheid gebracht om eventueel hulpgoederen zoals dekens, tenten, matrassen, eerstehulpkits, ... uit te delen.

Hoe 45 gezinnen hun woning gespaard bleef dankzij an-ticiperen, in plaats van reageren

Cyclonen. Sneeuwstormen. Overstromingen. Elk jaar zorgen rampen voor duizenden doden en vernietigen ze over heel de wereld levensmiddelen. Tot nu toe ontvingen mensen enkel hulp nadat de ramp zijn tol had geëist. Dit willen we veranderen en daarom passen we in onze projecten een nieuw concept toe: Forecast-based Financing.

Forecast-based Financing baseert zich op anticiperen, in plaats van op reageren. Experten kunnen met behulp van weersvoorspellingen en satellietdata de kans op extreme weersomstandigheden steeds nauwkeuriger voorspellen. Verder kunnen ze met data over sociale kwetsbaarheid inschatten wat de impact zal zijn op de getroffen populatie. Forecast-based Financing gebruikt die wetenschappelijke voorspellingen om te beslissen wanneer, waar en hoe de hulpmiddelen worden gemobiliseerd en fondsen worden vrijgegeven. Dit alles nog voor de ramp toeslaat. Zo kunnen acties ondernomen worden om niet alleen de schade te beperken maar ook levens te redden. 

Mozambique wordt bijna jaarlijks getroffen door cyclonen en van tijd tot tijd is de impact ervan zo groot dat het een humanitaire crisis veroorzaakt. We werken al jaren samen met het lokale Rode Kruis van Mozambique op allerlei projecten maar Forecast-based Financing is hier dus écht nodig. Dit werd de voorbije weken nogmaals pijnlijk duidelijk. Cycloon Idai sloeg toe in zuidelijk Afrika en Mozambique bleef niet gespaard.

Enkele dagen voor de cycloon aan land kwam, zagen we al dat de cycloon zo sterk was dat de bevolking zo goed als zeker in een humanitaire crisis terecht zou komen. Op dat moment trad onze Forecast-based Financing in actie: er werden meteen fondsen vrijgemaakt en specifieke acties uitgevoerd om levens en middelen te sparen. Eén van die specifieke acties vond plaats in Chupunga, een dorp in het Marromeu district. Hier werden speciale shelter kits uitgedeeld om huizen te verstevigen. Een medewerker van het Mozambikaanse Rode Kruis gaf instructies aan 5 gezinnen over het gebruik van deze shelter kits. Zij gaven op korte tijd de uitleg door aan 40 andere gezinnen. Dankzij deze eenvoudige methodes konden uiteindelijk 45 gezinnen hun woning verstevigen tegen de hevige rukwinden.  

Forecast-based Financing is een nieuw concept met een enorm potentieel. Wij staan dan ook klaar om efficiënter te worden in het anticiperen